201202.240

Koszty pomocy prawnej w postępowaniu przedsądowym mogą stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawnieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W dniu 13 marca 2012 roku Sąd Najwyższy Uchwałą w składzie 7 sędziów przesądził, iż konieczne i uzasadnione koszty pomocy prawnej w postępowaniu przedsądowym mogą stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawnieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 75/11). Uzasadnione i konieczne koszty…