201212.280

Członek rodziny może żądać także zadośćuczynienia

Członek rodziny może żądać także zadośćuczynienia (uchwała SN III CZP 93/12). Rzeczpospolita z dnia 28 grudnia 2012 r. Korzystna uchwała SN w sprawie roszczeń o zadośćuczynienie dochodzone od firm ubezpieczeniowych przez członków najbliższej rodziny zmarłego na skutek wypadku komunikacyjnego. Przedmiotowa kwestia obecnie nie budzi już wątpliwości bowiem kwestię tą rozstrzygnął sam ustawodawcy. Dodany ustawą z…

201212.100

Nieujawnione przychody

Nieujawnione przychody – wyrok NSA z dn. 29.11.2012 r. (II FSK 786/11) Czy darowizna jest opodatkowana PIT ? Okazuje się, że tak. Sprzyja temu niejednolite orzeczictwo NSA. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Ten…

201212.010

Nieujawnione źródła. Prawo czy bezprawie?

Postępowania z nieujawnionych źródeł – praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe (kontroli skarbowej) i sądy administracyjne musi ulec zmianie. Postępowania w zakresie nieujawnionych źródeł rodzą liczne i różnorodne wątpliwości. W tym miejscu zwracamy uwagę tylko na jeden wycienk całości problemu, jaki wiąże się ze stsosowaniem art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym…