201311.230

Czynsz za najem samochodu osobowego nie będzie limitowany

CIT/PIT: Czynsz za najem samochodu osobowego nie będzie już limitowany – Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 08.11.2013 r. (DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005). Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej Minister Finansów wydał interpretację ogólną, którą przesądził o zakresie stosowania ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 51 PdopU i art. 23 ust. 1 pkt 46…

201311.150

Kto ponosi koszty postępowania kasacyjnego ?

PIT: Przychody z nieujawnionych źródeł: Kto – zdaniem NSA – ponosi koszty postępowania kasacyjnego ? Wyrokiem z dn. 14.11.2013 r. (II FSK 2529/12) NSA rozstrzygnął dwie kwestie. Jedną natury procesowej, a ściślej odnoszącą się do kosztów postępowania kasacyjnego. Druga kwestia odnosi się natomiast do skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 18.07.2013 r. w sprawie nieujawnionych…

201311.070

Za wyłudzenie zasiłku chorobowego na fikcyjną umowę o pracę zapłaci pracownik.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r. sygn. akt II UK 11/13 ostatecznie przesądził, iż obowiązek zwrotu wyłudzonego świadczenia spoczywa na osobie która je pobrała.  Co roku urzędnicy wszczynają kilka tysięcy postępowań przeciwko osobą zawierającym fikcyjne umowy o pracę w celu wyłudzenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W związku z faktem, iż tego…

201311.010

Przy wykładni pojęcia "reprezentacja" liczy się etymologia słowa i cel poniesienia wydatku.

CIT/PIT: Przy wykładni pojęcia „reprezentacja” liczy się etymologia słowa i cel poniesienia wydatku. W skrócie można powiedzieć, że takie właśnie wnioski nasuwają się po lekturze uzasadnienia wyroku WSA w Poznaniu, który zapadł w dn. 16.10.2013 r. w sprawie o sygn. I SA/Po 296/13. Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji wystąpił Szpital, który, obchodząc X-lecie swojego…