201312.310

Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT: Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawą z dn. 26.05.2011 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 779) ustawodawca wprowadził do ustawy o grach hazardowych (dalej „GrhU”) – dość istotne zmiany. Chodzi przede wszystkim o dodany art. 7 ust. 1a GrhU oraz dalsze przepisy, na mocy których zliberalizowano wymagania, gdy idzie o…

201312.280

Podstawa opodatkowania przy ustanowieniu służebności osobistej

Spadki i darowizny: Podstawa opodatkowania przy ustanowieniu służebności osobistej – wyrok NSA z dn. 18.12.2013 r. (II FSK 2959/11). Z przerażeniem i niedowierzaniem przeczytałem w Gazecie Prawnej artykuł zatytułowany „1 mln zł podatku za 64 metry kwadratowe zgodne z prawem” (Przemysław Molik, GP z 19.12.2013 r.). W artykule wskazano, że NSA wyrokiem z 18 grudnia…

201312.270

Dywidenda w spółce komandytowo-akcyjnej

CIT/PIT: Dywidenda w spółce komandytowo-akcyjnej – Interpretacja ogólna MF z 25 listopada 2013 r.  (nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13). „Zostało z uczty Bogów” autorstwa Igora Neverlego – to w zasadzie jedyne, co ciśnie mi się na usta po lekturze rzeczonej interpretacji Ministra Finansów. Skojarzenie z tą znamienitą powieścią jest przede wszystkim konsekwencją zbiegu, jakim – z jednej strony…

201312.220

Koszty reprezentacji

CIT/PIT: Koszty reprezentacji – Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 25.11.2013 r. (nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521). Minister Finansów opublikował w Dzienniku Urzędowym z dn. 27.11.2013 r. interpretację ogólną, która dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów. Dokonując wykładni, Minister w pierwszej kolejności wskazał, że w obu…

201312.100

Wadliwa implementacja Dyrektywy VAT

VAT: Wadliwa implementacja Dyrektywy VAT, co do zasady, nie daje podstaw do odliczenia podatku naliczonego – wyrok TSUE w sprawie MDDP Spółka z o.o. Akademia Biznesu Spółka komandytowa (C-319/12). Przypomnijmy, że do dn. 31.12.2010 r. szereg zwolnień przedmiotowych było zawartych w załączniku nr 4 do vatU. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 vatU odsyłał…

201312.090

PIT: Przychody z nieujawnionych źródeł; czy NSA na pewno stoi na straży … ? (II FSK 2529/12).

Tylko w dn. 14.11.2013 r. NSA wydał kilkadziesiąt wyroków w sprawie przychodów z nieujawnionych źródeł. We wszystkich tych wyrokach (o czym wspominałem we wpisie z dn. 15.11.br) NSA odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości. NSA w ustnych motywach nie wyjaśnił podstaw i przyczyn, dla których postanowił pozbawić podatników zwrotu kosztów wydatkowanych chociażby…

201312.080

Koszty wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej wolne od podatku

PIT: Koszty wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej wolne od podatku (III SA/Wa 937/13). Wyrok WSA w Warszawie z dn. 03.10.2013 r., sygn. akt III SA/Wa 937/13, stanowi wyłom w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych. Chociaż orzeczenie zapadło w dn. 03.10.2013 r., to na pisemne uzasadnienie tego orzeczenia przyszło nam czekać dość długo. Po analizie uzasadnienia dochodzę…