201402.190

Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych

PIT: Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych (Uchwała NSA II FPS 8/13) NSA w dn. 17.02.2014 r. (II FPS 8/13) podjął uchwałę siódemkową w sprawie dotyczącej ewentualnych skutków podatkowych wynikających na tle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PdofU) w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Ściślej, chodziło o to, czy odpłatne…