201406.270

Szkoda powstała z tyt. nienależytego wykonania zobowiązań

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ: Moment dowiedzenia się przez wierzyciela o szkodzie powstałej z tyt. nienależytego wykonania zobowiązania pozostaje bez znaczenia dla biegu przedawnienia (uchwała SN z dn. 22.11.2013 r., sygn. akt III CZP 72/13) Obliczanie biegu terminu przedawnienia a tempore scientiae, polegające na powiązaniu początku biegu terminu z dowiedzeniem się przez wierzyciela o zdarzeniu, z którego wynika…

201406.230

Kluby fitness zaczynają wygrywać ze skarbówką.

„Kluby fitness zaczynają wygrywać ze skarbówką. Na razie”, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 23.06.2014 r. (nr 119) Wydawałoby się, że po najnowszych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego batalia o możliwość stosowania 8-proc. stawki VAT dla usług rekreacji jest już zakończona. Okazuje się jednak, że minister finansów nie zamierza składać broni.

201406.170

Drzewo nie może utrudniać wjazdu do garażu

OCHRONA PRZYRODY: Drzewo nie może utrudniać wjazdu do garażu (wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 10.04.2014 r. sygn. akt II SA/Wr 71/14) WSA we Wrocławiu uchylił decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza odmawiającą właścicielce działki usunięcia drzewa, którego usytuowanie utrudniało jej swobodne korzystanie z wiaty garażowej. Zdaniem sądu argumenty wniosku skarżącej o wycięcie drzewa…

201406.120

Komentarz do artykułu Katarzyny Jędrzejewskiej "Ulga na złe długi pogrąża byłych prezesów"

Komentarz do artykułu Katarzyny Jędrzejewskiej „Ulga na złe długi pogrąża byłych prezesów”, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 12.06.2014 r. (nr 113) Obecnie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT jest oparty na mechanizmie korekty dokonywanej w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień opóźnienia w płatności danej faktury. Z kolei art. 116 par. 2…

201406.090

Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

PIT: Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14). W dn. 21.05.2014 r. Minister Finansów wydał nową interpretację w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzenia (odszkodowania) otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu. Powyższą interpretacją Minister Finansów zmienił wcześniejszą i niekorzystną dla podatników interpretację z dn. 10.07.2013 r., Nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13. Przypomnijmy, że przepis art….

201406.080

Minister Finansów rozwiewa opary absurdu, które w znacznej mierze zostały nagromadzone przez niejednolite orzecznictwo sądowe

PIT: Minister Finansów rozwiewa opary absurdu, które w znacznej mierze zostały nagromadzone przez niejednolite orzecznictwo sądowe (DD2/033/30/KBF/RD-47426). Jedna z najnowszych interpretacji ogólnych dotyczy możliwości zaliczenia przychodów, wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, do źródła  – działalność gospodarcza. Chodzi o interpretację z dn. 22.05.2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dn. 27.05.2014…