201407.210

Korekta przychodu

CIT:  Moment, na który trzeba skorygować przychody (wyrok NSA z dn. 25.04.2014 r., sygn. akt II FSK 4/13). Wstęp NSA po raz kolejny wypowiedział się w przedmiocie kwalifikacji czasowej, co do skutków, jakie rodzi wystawienie przez podatnika faktury korygującej. Przypomnijmy, że tym razem chodziło jednak o skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób…

201407.140

Wzruszenie decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia możliwe po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK

OCHRONA PRZYRODY: Wzruszenie decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia możliwe, ale dopiero po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK (sygn. akt SK 6/12). Temat kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, w związku z głośnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, znowu powraca. Dnia 01.07.2014 r. TK,…

201407.080

Zagraniczne szkolenia a podatek

CIT/PIT: Mogą przyjść trudne czasy dla tzw. „turystyki szkoleniowej” (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 05.06.2014 r., sygn. akt I SA/Po 1275/13). Wskazany wyrok WSA w Poznaniu, wydany w sprawie I SA/Po 1275/13, stanowi jedynie potwierdzenie, że w sprawie „kosztów reprezentacji” – niewiele się zmieniło. W dniu 17.06.2013 r., NSA – orzekając w poszerzonym składzie…

201407.020

Komentarz do artykułu Agnieszki Pokojskiej "Żołnierze muszą bronić się przed fiskusem", Dziennik Gazeta Prawna z dn. 02.07.2014 r. (nr 126)

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT nie powinno dotyczyć przedsiębiorców. Skoro ustawodawca nie wprowadził do przepisu ograniczenia, tj. nie użył słowa „przedsiębiorca” lub podobnego, to nie można w drodze wątpliwych zabiegów interpretacyjnych przypisywać mu zamiaru ich użycia.