201408.130

Zwolnienie od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym

Odesłanie do artykułu z dn. 09.08.2014 r. ws. zwolnienia od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym Po wyroku NSA z dn. 1.07.2014 r. (sygn. akt II FSK 1066/14), w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym – konieczna będzie uchwała NSA.

201408.090

Świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych

PIT:  Po wyroku NSA z dn. 1.07.2014 r. (sygn. akt II FSK 1066/14), w sprawie zwolnienia  od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym – konieczna będzie uchwała NSA. Na początku tego roku NSA wydał dwa wyroki (II FSK 2625/13 i  II FSK 2626/13),  którymi orzekł, że „świadczenia mieszkaniowe” wypłacane żołnierzom w latach 2010-2011 –…

201408.080

PIT – opłaty za autostrady i parkingi

PIT/CIT:  Choć trudno to zaakceptować, to w zakresie opłat za autostrady i parkingi, trzeba pamiętać o niekorzystnej linii orzeczniczej. Wstęp Pracodawca, który kieruje swojego pracownika w podróż służbową ma nie lada problem. Chodzi o sytuację, w której pracownik jedzie własnym samochodem. Obie ustawy podatkowe wprowadzają w tym zakresie limit. Kosztem podatkowym jest tylko taka wartość…

201408.061

Zapisy z monitoringu stanowią zbiór danych osobowych podlegający obowiązkowi rejestracji

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  Zapisy z monitoringu stanowią zbiór danych osobowych podlegający obowiązkowi rejestracji w świetle ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (zob. wyrok WSA w Warszawie z dn. 09.07.2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2393/13). Wyrokiem z dn. 09.07.2014 r. WSA w Warszawie oddalił skargę Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. na decyzję…