201410.170

Odszkodowanie za opóźniony lot

ODSZKODOWANIA: Nie moment osadzenia samolotu, osiągnięcia pozycji postojowej, ani chwila zaciągnięcia hamulca, a moment otwarcia drzwi samolotu i umożliwienia pasażerom swobodnego opuszczenia maszyny decyduje o prawie pasażera do odszkodowania za opóźniony lot (wyr. TSUE z dn. 04.09.2014 r., C‑452/13). Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot? Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady…