201411.280

Przedawnienie straty podatkowej

Ordynacja: Uchwała NSA z dn. 29.09.2014 r. (II FPS 4/13) to słuszny wybór pomiędzy literą prawa a odczuciem sprawiedliwości. Uchwała z dn. 29.09.2014 r. (II FPS 4/13) została podjęta przez pełny skład Izby Finansowej NSA. Żaden z sędziów nie zgłosił zdania odrębnego, co świadczy o jednolitości poglądów w szeregach sędziowskich. Zagadnienie budzące poważne wątpliwości zostało…

201411.280

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka

PRAWO CYWILNE: Zgodnie ze stanowiskiem SN możliwe jest zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka w sytuacji, gdy do porodu nie doszło (wyrok SN z dn. 26.11.2014 r., III CSK 307/13) W wypadku samochodowym zginęła 26-letnia kobieta w 37 tygodniu ciąży. Kobieta jechała w samochodzie prowadzonym przez jej męża. Pojazd zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka…

201411.240

Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu

PRAWO PRACY: Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu (uchwała SN z dnia 07.10. 2014 r., sygn. akt I PZP 3/14) Niedawno opisaliśmy orzeczenie SN z dnia 12.06.2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14), zgodnie z którym zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego noclegu w kabinie tego pojazdu, nie jest zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w…

201411.210

Skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu

PROCEDURA CYWILNA: Skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu (uchwała SN z dn. 05.11.2014 r., sygn. akt III CZP 73/14) Zgodnie z art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania…

201411.140

Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa trzeba będzie słono zapłacić

OCHRONA PRZYRODY: Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia spróchniałej wierzby, zagrażającej liniom energetycznym oraz osobom poruszającym się po jezdni i tak trzeba będzie słono zapłacić Wójt Gminy K. wymierzył właścicielom działki, na której rosło ok. 50-letnie drzewo z gatunku wierzba, administracyjną karę pieniężną w wysokości 25.392,36 zł za jego usunięcie bez wymaganego zezwolenia. Warto w tym…

201411.140

Wartość nieruchomości zamiennej a VAT ?

VAT: Czy ustalona w decyzji administracyjnej wartość nieruchomości zamiennej – jest kwotą obejmującą podatek VAT ? Zdarzają się przypadki, że osoba wywłaszczona z nieruchomości, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, decyduje się na tzw. nieruchomości zamienne. Dla takiej osoby, jeśli jest podatnikiem VAT, ale także dla jednostki samorządu terytorialnego, gdy idzie o skutki w zakresie podatku…

201411.120

„Opłata półkowa” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

OPŁATY PÓŁKOWE: Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez pobieranie tzw. „opłat półkowych” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, podlegający indywidualnej ocenie sądów powszechnych (wyr. TK z dn. 16.10.2014 r., sygn. akt SK 20/12) W wyroku z dn. 16.10.2014 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej spółki „SCA PR Polska” Sp. z o.o. o zbadanie zgodności art….

201411.070

Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas przewozów międzynarodowych nie jest zapewnieniem przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego noclegu

PRAWO PRACY: Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas przewozów międzynarodowych nie jest zapewnieniem przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego noclegu, co stwarza po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu kosztów noclegu (uchwała SN z dn. 12.06.2014 r., sygn. akt II PZP 1/14) SN w składzie 7 sędziów po rozpoznaniu na rozprawie zagadnienia prawnego…

201411.070

Właściciel nieruchomości może żądać zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorstwo przesyłowe bez uprzedniego ustanowienia służebności przesyłu

ŚŁUŻEBNOŚCI: Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego właściciel nieruchomości może żądać zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorstwo przesyłowe bez uprzedniego ustanowienia służebności przesyłu (wyr. SN z dn. 07.08.2014 r., sygn. akt II CSK 573/13) Powodowie Mariola C. i Waldemar C. domagali się zapłaty wynagrodzenia od zakładu energetyki cieplnej za bezumowne korzystanie z ich działki….