201503.270

Ważny wyrok dla frankowiczów – przeciwko bankom trzeba wystąpić z odpowiednim pozwem

SN w wyroku z dnia 19.03.2015 r. (sygn. akt IV CSK 362/14) wskazał, że frankowicze nie mają interesu prawnego w żądaniu ustalenia, że postanowienia w umowach kredytowych odsyłające do tabel kursowych banku są niedozwolone i nie wiążą ich. W celu uzyskania zwrotu zawyżonych rat kredytu, należy wytoczyć pozew o zapłatę. Małżonkowie zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w…

201503.250

Żądanie zachowku w pełnej wysokości może stanowić nadużycie prawa podmiotowego

W pewnych okolicznościach żądanie zachowku w pełnej wysokości może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (wyrok SA we Wrocławiu z dnia 04.04.2014 r., sygn. akt I ACa 176/14). M.P. przysługiwało lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Poprosiła wnuka P.P., żeby z nią zamieszkał wraz ze swoją żoną i dzieckiem. P.P. był z babcią emocjonalnie…

201503.230

Potajemne nagranie może okazać się pomocnym dowodem w sprawie cywilnej.

Powód dochodził zwrotu kwoty 190.000 zł zapłaconej pozwanej na poczet wadium przed przystąpieniem do przetargu na zakup nieruchomości. Sąd I instancji wydał wyrok zaoczny. W sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwana zaprzeczyła przekazaniu przez powoda przedmiotowej kwoty. W związku z tym, sąd I instancji uchylił wyrok zaoczny i oddalił powództwo. Stwierdził, że powód nie wykazał wręczenia…

201503.170

Rodzice nie odpowiadają za szkodę spowodowaną przez dziecko

Nie można wymagać od rodziców ciągłej, bezpośredniej i nieprzerwanej kontroli nad 16-letnim dzieckiem, choćby sprawiało poważne problemy wychowawcze (wyrok SN z dnia 15.01.2015 r., sygn. akt 146/14). R.Z. w wieku 16 lat uderzył powoda w głowę przedmiotem przypominającym kamień lub kostkę brukową. W wyniku uderzenia powód doznał urazu śródczaszkowego, który spowodował ciężką nieuleczalną chorobę. Poszkodowany…

201503.110

Akcje promocyjne a VAT.

Jaki jest typowy schemat akcji promocyjnych? W typowym schemacie podatnik B zamawia w agencji reklamowej (podatnik A lub Agencja) usługę, która na ogół polega na prowadzeniu kampanii reklamowej dla podatnika B. W ramach tej kampanii podatnik A zajmuje się zorganizowaniem określonej kampanii, a w jej ramach wydaje nagrody potencjalnym lub obecnym klientom podatnika B. Bardzo…

201503.090

Ostrożnie z żądaniem certyfikatu rezydencji.

Czym jest certyfikat rezydencji ? Definicja zawarta jest w obu ustawach dotyczących podatków dochodowych (art. 4a pkt 12 ustawy o CIT i art. 5a pkt 21 ustawy o PIT). Nasz rodzimy ustawodawca zdefiniował certyfikat rezydencji jako zaświadczenie o miejscu zamieszkania/siedziby dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania/siedziby podatnika. Po co…

201503.060

Klient ignoruje zakazy i ostrzeżenia – warsztat nie odpowiada za szkodę

Właściciel warsztatu samochodowego, w którym do kanału naprawczego wpadł klient, nie odpowiada za szkodę, gdyż poszkodowany naruszył obowiązujące zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie zakładu oraz zignorował ostrzeżenia (wyrok SA w Lublinie z 13.01.2015 r., I ACa 654/14). 29.09.2010 r. małżonkom T. zepsuł się samochód. Pojazd został odholowany do warsztatu pozwanego. Tam z kolei zdecydowano, że…

201503.020

Członek zarządu spółki może być również jej pełnomocnikiem

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem, może zostać ustanowiony pełnomocnikiem spółki do czynności określonego rodzaju (uchwała SN z dnia 17.04.2014 r., III CZP 17/14). W imieniu spółki „C.” sp. z o. o. Barbara T. podpisała ze spółką „N.K.” sp. z o. o. umowę najmu lokalu. Barbara T….