201407.08
0
0

Zagraniczne szkolenia a podatek

CIT/PIT: Mogą przyjść trudne czasy dla tzw. „turystyki szkoleniowej” (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 05.06.2014 r., sygn. akt I SA/Po 1275/13). Wskazany wyrok WSA w Poznaniu, wydany w sprawie I SA/Po 1275/13, stanowi jedynie potwierdzenie, że w sprawie „kosztów reprezentacji” – niewiele się zmieniło. W dniu 17.06.2013 r., NSA – orzekając w poszerzonym składzie…

201406.09
0
0

Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

PIT: Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14). W dn. 21.05.2014 r. Minister Finansów wydał nową interpretację w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzenia (odszkodowania) otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu. Powyższą interpretacją Minister Finansów zmienił wcześniejszą i niekorzystną dla podatników interpretację z dn. 10.07.2013 r., Nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13. Przypomnijmy, że przepis art….

201406.08
0
0

Minister Finansów rozwiewa opary absurdu, które w znacznej mierze zostały nagromadzone przez niejednolite orzecznictwo sądowe

PIT: Minister Finansów rozwiewa opary absurdu, które w znacznej mierze zostały nagromadzone przez niejednolite orzecznictwo sądowe (DD2/033/30/KBF/RD-47426). Jedna z najnowszych interpretacji ogólnych dotyczy możliwości zaliczenia przychodów, wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, do źródła  – działalność gospodarcza. Chodzi o interpretację z dn. 22.05.2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dn. 27.05.2014…

201405.26
0
0

Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady

VAT: Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady z dn. 17 grudnia 2013 r. Decyzją wykonawczą z dn. 17 grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej upoważniła Polskę do zastosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art….

201405.24
0
0

Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany?

VAT/Nieruchomości: Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany? Jak pokazuje praktyka, udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie – nie jest łatwe. Kłopoty w tym zakresie mają nie tylko podatnicy, ale także organy podatkowe oraz sądy, co w znacznej mierze wynika z trudności w jednoznacznym zrozumieniem motywów, jakimi kierował się TSUE wydając wyrok w sprawie Don…

201405.21
0
0

Odliczanie podatku naliczonego po 1 kwietnia 2014 r. w związku z leasingiem

VAT: Czy po 1 kwietnia 2014 r. można odliczać 50% podatku naliczonego, jeżeli podatnik, przed tą datą, odliczył już 60% kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu osobowego ? Jak było do 31 marca 2014 r. ? Przepisy regulujące zasady odliczania podatku VAT, gdy idzie o nabycie i leasing samochodów – należą do najbardziej…

201405.14
0
0

Korekta kosztów – sądy i podatnicy radzą sobie z niefrasobliwością ustawodawcy.

CIT/PIT: Korekta kosztów – sądy i podatnicy radzą sobie z niefrasobliwością ustawodawcy. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują w PdopU (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) i PdofU (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych)przepisy, których celem jest zapobieżenie lub chociaż ograniczenie zatorów płatniczych. Chodzi o art. 15b PdopU oraz art. 24d PdofU. Na…

201405.12
0
0

Kiedy zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym

CIT: Kiedy – zdaniem WSA w Poznaniu – zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym (I SA/Po 583/13). Wyrokiem z dn. 23.01.2014 r. (I SA/Po 583/13) WSA w Poznaniu wypowiedział się w kwestii dotyczącej rozliczenia w kosztach uzyskania zaniechanej inwestycji. W istocie chodziło o to, jak rozumieć pojęcie „w dacie likwidacji” zaniechanej inwestycji. Przypomnijmy na wstępie…

201405.07
0
0

Czy przepisy regulujące sposób wynagradzania radcy prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu – to przejaw jawnej dyskryminacji ?

VAT/Koszty zastępstwa procesowego: Czy przepisy regulujące sposób wynagradzania radcy prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu – to przejaw jawnej dyskryminacji ? W moim przekonaniu tak właśnie jest. Otóż, chodzi o regulację zawartą w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 września 2002 – w sprawie za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa…

201404.29
0
0

Kres zwolnień od podatku „świadczeń mieszkaniowych” dla żołnierzy

PIT: Zanim żołnierz obroni Kraj, najpierw musi obronić się sam, tyle że przed… fiskusem. NSA położył kres kuriozalnej wykładni odnośnie zwolnienia od podatku „świadczeń mieszkaniowych” (wyrok NSA z dn. 15.01.2014 r. , sygn. akt II FSK 2625/13). Przepis prawa, tj. art. 21 ust. 1 pkt 47c PdofU wydawał się być jasny. Ową jasność zmąciła jednak…