201501.230

Nie tylko radca prawny musi oznaczać się nieskazitelnym charakterem, ale również aplikant radcowski (wyrok NSA, sygn. akt II GSK 2074/13)

Paweł Z. (dane zostały zmienione) w 2011 r. pomyślnie zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską. Następnie, został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jednakże wpisowi sprzeciwił się Minister Sprawiedliwości. Ustalono bowiem, że kandydat na aplikanta radcowskiego uczestniczył w wypadku drogowym, w którym obrażenia poniosła inna osoba. Prowadził samochód pod…

201501.230

Niedoubezpieczenie nie zawsze oznacza niższe odszkodowanie. Sąd po stronie konsumentów

Problem niedoubezpieczenia w umowach ubezpieczeń majątkowych jest bardzo powszechny.  Reguła proporcjonalności niekorzystnie wpływa na wartość wypłacanych odszkodowań. SN w wyroku z dnia 16.10.14 r. zakwestionował postanowienie ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku niedoubezpieczenia w umowach z konsumentami (sygn. akt III CSK 302/13). Powodowie ubezpieczyli dom na 1,5 mln złotych. Jednakże jego rzeczywista wartość wynosiła 2,5 mln…

201501.230

Niższa rata dla frankowiczów

Znowu wzrósł kurs franka. Jednakże osoby, które zaciągnęły kredyt w helweckiej walucie znacznie mniej odczują wahania kursowe, jeżeli banki uwzględnią ujemny LIBOR szwajcarskiego banku narodowego. Frankowy LIBOR jest podstawą ustalenia oprocentowania kredytów hipotecznych i do niego bank dolicza swoją marżą. W chwili obecnej LIBOR jest poniżej zera. Szwajcarski bank centralny wprowadził ujemną stopę depozytową. W…

201501.151

Stanowisko poniżej posiadanych kwalifikacji może stanowić naruszenie dóbr osobistych

Delegowanie pracownika do innej pracy poniżej jego kwalifikacjom może stanowić naruszenie dóbr osobistych (wyrok SA w Białymstoku z dnia 30.09.2014 r., sygn. akt III APa 11/14). J.P. początkowo była zatrudniona w szpitalu na stanowisku młodszego asystenta. Następnie, ze względu na dobre wyniki w pracy, awansowała na stanowisko zastępcy kierownika. Początkowo jej stosunki z podwładnymi pracownikami…

201501.140

To nie stowarzyszenie zwykłe odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, a jego członkowie

Za naruszenie dóbr osobistych poprzez publikacje wydawane przez stowarzyszenie zwykłe odpowiadają jego członkowie, a nie stowarzyszenie (wyrok SN z dn. 14.12.2012 r,, sygn. akt I CSK 234/12). Stowarzyszenie „N. Blok dla Demokracji” wydawało biuletyn, w którym ukazały się treści naruszające dobra osobiste Janusza G., a w szczególności jego dobre imię przez niezgodne z prawdą twierdzenia…

201501.140

Kosztowne konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych. Odszkodowanie za skradzione auto jest możliwe nawet w przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego.

Stosowanie w obrocie z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych może spowodować dotkliwe konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy. Niewątpliwie przekonał się o tym jeden z ubezpieczycieli. Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów poprzez zamieszczenie w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdów” UOKiK nałożył karę w wysokości 5 306 391 zł. Od wydanej decyzji ubezpieczyciel odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednakże…

201501.050

Odwołanie darowizny – rażąca niewdzięczność

W.B. darowała swojemu wnukowi M.B. mieszkanie. Uzgodniono, że babcia będzie miała możliwość niezakłóconego zamieszkiwania w darowanym mieszkaniu aż do jej śmierci. Jednakże z uwagi na wzajemne zaufanie stron, zaniechano formalnego ustanowienia w akcie notarialnym prawa zamieszkiwania W.B. w przedmiotowym lokalu. Od momentu zawarcia umowy darowizny, W.B. sama zajmowała i użytkowała lokal oraz opłacała wszystkie należności…

201412.220

Zachowek – można go żądać dwa razy

Ojciec Iwony M. pominął ją w testamencie i do spadku powołał swoją siostrę.  Iwona M. wniosła o zasądzenie 50.000 zł od spadkobierczyni tytułem zachowku. W pozwie wskazała, że dochodzi tylko część należnego jej zachowku, gdyż nie zna wartości spadku. W toku postępowania sądowego ustalono, że w skład masy spadkowej po zmarłym ojcu wchodzi lokal mieszkalny…

201412.160

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego.

[Prawo cywilne] Współwłaściciel nieruchomości może domagać się całego odszkodowania od gminy (uchwała SN z dnia 03.12.2014 r., sygn. akt III CZP 92/14).  Współwłaściciel kamienicy w Poznaniu w części ułamkowej, wynoszący zaledwie 0,27 nieruchomości, złożył pozew o zasądzenie od miasta Poznań odszkodowania na podstawie art. 417 K.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o…