201310.18
0
autor: kategoria: VAT

Czy Spółdzielnia obniży podatek należny, jeśli skorzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 VatU (wyrok WSA, I SA/Kr 722/13) ?

WSA w Krakowie w niedawnym wyroku potwierdził, iż art. 43 ust. 1 pkt 11 VatU, jak też § 13 ust. 1 pkt 16 rozp. Min.Fin. w sprawie wykonania (….),  nie są zgodne ani z art. 132 ust. 1 lit. l  ani z art. 135 ust. 1 lit. l dyrektywy 2006/112/WE. Spółdzielnia chciała wiedzieć, czy może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy jednocześnie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego, w zakresie wynikającym z cyt. powyżej art. 43 ust. 1 pkt 11 VatU i § 13 ust. 1 pkt 16 rozp. Spółdzielnia, we wniosku o interpretację, wskazała, iż w/w przepisy – w jej ocenie – są sprzeczne z Dyrektywą 2006/112/WE. Minister Finansów nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że usługi świadczone m.in. na rzecz członków spółdzielni są zbliżone do usług, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. l  oraz w art. 135 ust. 1 lit. l dyrektywy 2006/112/WE. WSA w Krakowie – nie zgodził się z tym. Stanowisko Sądu ze wszechmiar należy zaaprobować. WSA jednoznacznie wskazał przy tym, że usługi świadczone przez Spółdzielnię nie mogą być w żaden sposób utożsamiane z działalnością związków zawodowych. Zdaniem składu orzekającego w sprawie, nie są to także usługi najmu/dzierżawy. W wydanym orzeczeniu WSA nie przesądził ostatecznie, czy Spółdzielnia będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia. Interpretację uchylono de facto z przyczyn naruszenia prawa procesowego przez Min.Fin. Sąd uznał bowiem, że organ bezzasadnie założył, że polskie przepisy są zgodne z Dyrektywą. To z kolei oznacza – zdaniem Sądu – że interpretacja nie zawierała prawidłowej oceny stanowiska wnioskodawcy. Rozpatrując ponownie wniosek Spółdzielni, Min.Fin. będzie musiał po pierwsze – przyjąć, że przepisy są niezgodne z Dyrektywą, a po drugie – będzie musiał przesądzić, czy Spółdzielnia stosując niezgodne z Dyrektywą zwolnienie, miała prawo do obniżenia podatku VAT. W tej materii istnieje jednak duża szansa, że Spółdzielnia wygra spór. Przypomnijmy bowiem, że wyrokiem z dn. 12.10.2011 r. (I FSK 1483/10) NSA uznał, iż podatnik, który stosuje zwolnienie przedmiotowe, które zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego z pogwałceniem Dyrektywy unijnej, ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego bezpośrednio na podstawie dyrektywy. Z kolei postanowieniem z dn. 27.04.2012 r. (I FSK 54/12) NSA wystąpił do TSUE z pytaniem w trybie prejudycialnym. W obu przypadkach chodziło wprawdzie o usługi szkoleniowe, to jednak dla wielu spółdzielni nie powinno już mieć znaczenia.

Zostaw komentarz