201310.260

Opodatkowanie wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata z urzędu będzie łatwiejsze

PIT: Opodatkowanie wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata z urzędu będzie łatwiejsze (Uchwała NSA z 21.10.2013 r., II FPS 1/13). Po wielu latach NSA w końcu wypowiedział się w tak fundamentalnej kwestii. Wszyscy wiemy, że stawki pomocy świadczonej z urzędu w zasadzie nawet nie pokrywają rzeczywistych kosztów przeznaczonych przez pełnomocnika na realizację tego konstytucyjnego obowiązku. Wszyscy…

201310.240

Nieodpłatne przekazanie katalogów

VAT: Nieodpłatne przekazanie katalogów – pomimo zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. – ciągle poza systemem VAT. Tak w indywidualnej interpretacji z dn. 22.10.2013 r. orzekł Minister Finansów działający przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/443-651/13-2/HW). Spółka chciała się dowiedzieć, czy wydając nieodpłatnie katalogi, w których był przedstawiony asortyment – przez nią…

201310.230

Klauzule niedozwolone we wzorcach umów.

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnich latach powiększył się o rekordową liczbę wpisów wynikających z wyroków wydanych w stosunku do przedsiębiorstw z sektora handlu elektronicznego.  Za rosnącą liczbę powództw przeciwko przedsiębiorcą o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone odpowiadają najczęściej „prokonsumenckie” stowarzyszenia, których celem pomimo zapewnień nie jest walka o…

201310.230

Czy traktatowy „zakaz dyskryminacji” skonsumuje „klauzulę nieruchomościową” ?

UPO: Czy traktatowy „zakaz dyskryminacji” skonsumuje „klauzulę nieruchomościową” ? Istnieją podstawy, aby przyjąć, że taka „konsumpcja” jest możliwa. Będąc bardziej precyzyjnym należałoby raczej stwierdzić, że owej „konsumpcji” może podlegać sposób, w jaki polski ustawodawca postanowił unikać podwójnego opodatkowania m.in. w związku z działaniem tzw. klauzuli nieruchomościowej. Aby się zbytnio nie rozpisywać, w warstwie faktycznej, za przykład…

201310.220

Czy strata podatkowa zakładu położonego w innym kraju UE może być rozliczona w Polsce ?

CIT/UPO: Czy strata podatkowa zakładu położonego w innym kraju UE może być rozliczona w Polsce ? Analiza najnowszego orzecznictwa NSA oraz TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) prowadzi do wniosku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają istotnej korekcie ze względu na brzmienie zasady swobody przepływu kapitału (art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii…

201310.100

Czy ubezpieczyciel zwróci Poszkodowanemu koszty najmu auta zastępczego aż do czasu zakupu nowego?

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich zasądził na rzecz Poszkodowanego odszkodowanie za najem auta zastępczego za czas od wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela do dnia nabycia przez Poszkodowanego nowego pojazdu. Sąd ten podzielił argumentacje strony Powodowej, iż Poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru naprawy bądź sprzedaży uszkodzonego pojazdu i zakupu nowego. W związku z faktem, iż transakcja sprzedaży pojazdu…

201310.050

"Kto kopie leżącego" – czyli kolejna odsłona po wyroku TK?

“Kto kopie leżącego” – czyli kolejna odsłona po wyroku TK z 18.07.2013 (SK 18/09)? W dniu 27.09.2013 r. upłynął dla podatników termin do składania wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, w których zostały im ustalone zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1998-2006. Zgodnie bowiem z art. 241 § 1 pkt 2…

201310.040

Zbiorcza faktura korygująca ciągle rodzi trudności

Zbiorcza faktura korygująca ciągle rodzi trudności (Wyrok NSA z 14.08.2013 r., I FSK 1198/12) Przepisy podatkowe ciągle nie nadążają za potrzebami obrotu gospodarczego. Potwierdzeniem tego jest ostatni wyrok NSA dotyczący faktur zbiorczych. Nie można  jednak mieć w tym zakresie zastrzeżeń do NSA. Dziwi natomiast fakt, że ustawodawca pozostaje “głuchy” na wołanie praktyków i samych przedsiębiorców….

201310.040

Czy obiad z klientem wraca do kosztów na stałe ?

CIT/PIT: Czy obiad z klientem wraca do kosztów na stałe ? Wyrokiem z dn. 10.09.2013 r. (II FSK 2019/13) NSA kolejny raz opowiedział się za możliwością zaliczenia do kup wydatków poniesionych na obiad z kontrahentem. Przypomnijmy, że w wielu wcześniejszych orzeczeniach sądy administracyjne niejednokrotnie opowiadały się za całkowitym ograniczeniem prawa do zaliczenia do kup wydatków…