Studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. W Kancelarii zarządza sekretariatem i czuwa nad sprawnym działaniem i koordynacją całego biura.

Informacje

StanowiskoPracownik administracyjny