201405.140

Korekta kosztów – sądy i podatnicy radzą sobie z niefrasobliwością ustawodawcy.

CIT/PIT: Korekta kosztów – sądy i podatnicy radzą sobie z niefrasobliwością ustawodawcy. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują w PdopU (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) i PdofU (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych)przepisy, których celem jest zapobieżenie lub chociaż ograniczenie zatorów płatniczych. Chodzi o art. 15b PdopU oraz art. 24d PdofU. Na…

201405.120

Kiedy zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym

CIT: Kiedy – zdaniem WSA w Poznaniu – zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym (I SA/Po 583/13). Wyrokiem z dn. 23.01.2014 r. (I SA/Po 583/13) WSA w Poznaniu wypowiedział się w kwestii dotyczącej rozliczenia w kosztach uzyskania zaniechanej inwestycji. W istocie chodziło o to, jak rozumieć pojęcie „w dacie likwidacji” zaniechanej inwestycji. Przypomnijmy na wstępie…

201405.070

Czy przepisy regulujące sposób wynagradzania radcy prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu – to przejaw jawnej dyskryminacji ?

VAT/Koszty zastępstwa procesowego: Czy przepisy regulujące sposób wynagradzania radcy prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu – to przejaw jawnej dyskryminacji ? W moim przekonaniu tak właśnie jest. Otóż, chodzi o regulację zawartą w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 września 2002 – w sprawie za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa…

201404.290

Kres zwolnień od podatku „świadczeń mieszkaniowych” dla żołnierzy

PIT: Zanim żołnierz obroni Kraj, najpierw musi obronić się sam, tyle że przed… fiskusem. NSA położył kres kuriozalnej wykładni odnośnie zwolnienia od podatku „świadczeń mieszkaniowych” (wyrok NSA z dn. 15.01.2014 r. , sygn. akt II FSK 2625/13). Przepis prawa, tj. art. 21 ust. 1 pkt 47c PdofU wydawał się być jasny. Ową jasność zmąciła jednak…

201404.110

Treść normatywna zwrotu „urządzenie przemysłowe”

CIT: Gdy idzie o treść normatywną zwrotu „urządzenie przemysłowe” (art. 21 ust. 1 pkt 1 PdopU) – to sądy administracyjne w końcu zaczynają dostrzegać „oczywistą oczywistość” (wyrok WSA w Poznaniu z dn. 31.03.2014 r. , sygn. akt I SA/Po 844/13). Wskazanym wyżej wyrokiem, WSA w Poznaniu uchylił interpretację indywidualną niekorzystną dla płatnika, który stał na…

201404.070

Nowy certyfikat rezydencji podatkowej nie jest wymagany.

PIT/CIT: Nie trzeba dysponować nowym certyfikatem rezydencji, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie. Tak wynika z wyroków NSA z dn. 04.09.2013 r. (II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11). Dwoma powyższymi wyrokami NSA potwierdził, że płatnik nie musi, przed każdą wypłatą, pozyskiwać od podatnika podatku dochodowego certyfikatu rezydencji. Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami zawartymi w…

201402.190

Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych

PIT: Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych (Uchwała NSA II FPS 8/13) NSA w dn. 17.02.2014 r. (II FPS 8/13) podjął uchwałę siódemkową w sprawie dotyczącej ewentualnych skutków podatkowych wynikających na tle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PdofU) w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Ściślej, chodziło o to, czy odpłatne…

201312.310

Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT: Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawą z dn. 26.05.2011 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 779) ustawodawca wprowadził do ustawy o grach hazardowych (dalej „GrhU”) – dość istotne zmiany. Chodzi przede wszystkim o dodany art. 7 ust. 1a GrhU oraz dalsze przepisy, na mocy których zliberalizowano wymagania, gdy idzie o…

201312.280

Podstawa opodatkowania przy ustanowieniu służebności osobistej

Spadki i darowizny: Podstawa opodatkowania przy ustanowieniu służebności osobistej – wyrok NSA z dn. 18.12.2013 r. (II FSK 2959/11). Z przerażeniem i niedowierzaniem przeczytałem w Gazecie Prawnej artykuł zatytułowany „1 mln zł podatku za 64 metry kwadratowe zgodne z prawem” (Przemysław Molik, GP z 19.12.2013 r.). W artykule wskazano, że NSA wyrokiem z 18 grudnia…

201312.270

Dywidenda w spółce komandytowo-akcyjnej

CIT/PIT: Dywidenda w spółce komandytowo-akcyjnej – Interpretacja ogólna MF z 25 listopada 2013 r.  (nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13). „Zostało z uczty Bogów” autorstwa Igora Neverlego – to w zasadzie jedyne, co ciśnie mi się na usta po lekturze rzeczonej interpretacji Ministra Finansów. Skojarzenie z tą znamienitą powieścią jest przede wszystkim konsekwencją zbiegu, jakim – z jednej strony…