201312.220

Koszty reprezentacji

CIT/PIT: Koszty reprezentacji – Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 25.11.2013 r. (nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521). Minister Finansów opublikował w Dzienniku Urzędowym z dn. 27.11.2013 r. interpretację ogólną, która dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów. Dokonując wykładni, Minister w pierwszej kolejności wskazał, że w obu…

201312.100

Wadliwa implementacja Dyrektywy VAT

VAT: Wadliwa implementacja Dyrektywy VAT, co do zasady, nie daje podstaw do odliczenia podatku naliczonego – wyrok TSUE w sprawie MDDP Spółka z o.o. Akademia Biznesu Spółka komandytowa (C-319/12). Przypomnijmy, że do dn. 31.12.2010 r. szereg zwolnień przedmiotowych było zawartych w załączniku nr 4 do vatU. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 vatU odsyłał…

201312.090

PIT: Przychody z nieujawnionych źródeł; czy NSA na pewno stoi na straży … ? (II FSK 2529/12).

Tylko w dn. 14.11.2013 r. NSA wydał kilkadziesiąt wyroków w sprawie przychodów z nieujawnionych źródeł. We wszystkich tych wyrokach (o czym wspominałem we wpisie z dn. 15.11.br) NSA odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości. NSA w ustnych motywach nie wyjaśnił podstaw i przyczyn, dla których postanowił pozbawić podatników zwrotu kosztów wydatkowanych chociażby…

201311.010

Przy wykładni pojęcia "reprezentacja" liczy się etymologia słowa i cel poniesienia wydatku.

CIT/PIT: Przy wykładni pojęcia „reprezentacja” liczy się etymologia słowa i cel poniesienia wydatku. W skrócie można powiedzieć, że takie właśnie wnioski nasuwają się po lekturze uzasadnienia wyroku WSA w Poznaniu, który zapadł w dn. 16.10.2013 r. w sprawie o sygn. I SA/Po 296/13. Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji wystąpił Szpital, który, obchodząc X-lecie swojego…

201310.290

PIT – Nieujawnione źródła – wyroki NSA

PIT: Nieujawnione źródła – czy wyroki NSA z 17.10.2013 r., wydane w sprawach o sygn.: II FSK 2322/11, II FSK 2413/11, II FSK 2426/11 oraz II FSK 2598/11, zasługują na aprobatę ? Wskazane wyroki są jedynie oznaką rozbieżności, jakie panują wśród sędziów NSA. Aby można było ostatecznie poznać stanowisko składu, który wydał w dniu 17.10.br. w/w…

201310.260

Opodatkowanie wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata z urzędu będzie łatwiejsze

PIT: Opodatkowanie wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata z urzędu będzie łatwiejsze (Uchwała NSA z 21.10.2013 r., II FPS 1/13). Po wielu latach NSA w końcu wypowiedział się w tak fundamentalnej kwestii. Wszyscy wiemy, że stawki pomocy świadczonej z urzędu w zasadzie nawet nie pokrywają rzeczywistych kosztów przeznaczonych przez pełnomocnika na realizację tego konstytucyjnego obowiązku. Wszyscy…

201310.240

Nieodpłatne przekazanie katalogów

VAT: Nieodpłatne przekazanie katalogów – pomimo zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. – ciągle poza systemem VAT. Tak w indywidualnej interpretacji z dn. 22.10.2013 r. orzekł Minister Finansów działający przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/443-651/13-2/HW). Spółka chciała się dowiedzieć, czy wydając nieodpłatnie katalogi, w których był przedstawiony asortyment – przez nią…

201310.230

Czy traktatowy „zakaz dyskryminacji” skonsumuje „klauzulę nieruchomościową” ?

UPO: Czy traktatowy „zakaz dyskryminacji” skonsumuje „klauzulę nieruchomościową” ? Istnieją podstawy, aby przyjąć, że taka „konsumpcja” jest możliwa. Będąc bardziej precyzyjnym należałoby raczej stwierdzić, że owej „konsumpcji” może podlegać sposób, w jaki polski ustawodawca postanowił unikać podwójnego opodatkowania m.in. w związku z działaniem tzw. klauzuli nieruchomościowej. Aby się zbytnio nie rozpisywać, w warstwie faktycznej, za przykład…

201310.220

Czy strata podatkowa zakładu położonego w innym kraju UE może być rozliczona w Polsce ?

CIT/UPO: Czy strata podatkowa zakładu położonego w innym kraju UE może być rozliczona w Polsce ? Analiza najnowszego orzecznictwa NSA oraz TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) prowadzi do wniosku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają istotnej korekcie ze względu na brzmienie zasady swobody przepływu kapitału (art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii…

201310.050

"Kto kopie leżącego" – czyli kolejna odsłona po wyroku TK?

„Kto kopie leżącego” – czyli kolejna odsłona po wyroku TK z 18.07.2013 (SK 18/09)? W dniu 27.09.2013 r. upłynął dla podatników termin do składania wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, w których zostały im ustalone zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1998-2006. Zgodnie bowiem z art. 241 § 1 pkt 2…