201310.040

Zbiorcza faktura korygująca ciągle rodzi trudności

Zbiorcza faktura korygująca ciągle rodzi trudności (Wyrok NSA z 14.08.2013 r., I FSK 1198/12) Przepisy podatkowe ciągle nie nadążają za potrzebami obrotu gospodarczego. Potwierdzeniem tego jest ostatni wyrok NSA dotyczący faktur zbiorczych. Nie można  jednak mieć w tym zakresie zastrzeżeń do NSA. Dziwi natomiast fakt, że ustawodawca pozostaje “głuchy” na wołanie praktyków i samych przedsiębiorców….

201310.040

Czy obiad z klientem wraca do kosztów na stałe ?

CIT/PIT: Czy obiad z klientem wraca do kosztów na stałe ? Wyrokiem z dn. 10.09.2013 r. (II FSK 2019/13) NSA kolejny raz opowiedział się za możliwością zaliczenia do kup wydatków poniesionych na obiad z kontrahentem. Przypomnijmy, że w wielu wcześniejszych orzeczeniach sądy administracyjne niejednokrotnie opowiadały się za całkowitym ograniczeniem prawa do zaliczenia do kup wydatków…

201301.080

Przekazanie artykułów spożywczych do zużycia wolne od VAT.

Podatnik VAT, który odliczył przy nabyciu artykułów spożywczych podatek VAT, a następnie przekazał te artykuły do zużycia przez swoich pracowników i kontrahentów – nie ma obowiązku naliczania VAT. Tak wynika z najnowszej interpretacji Ministr Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP2/443-1016/12-2/MN). W swojej interpretacji indywidualnej z dnia 03 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej…

201212.100

Nieujawnione przychody

Nieujawnione przychody – wyrok NSA z dn. 29.11.2012 r. (II FSK 786/11) Czy darowizna jest opodatkowana PIT ? Okazuje się, że tak. Sprzyja temu niejednolite orzeczictwo NSA. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Ten…

201212.010

Nieujawnione źródła. Prawo czy bezprawie?

Postępowania z nieujawnionych źródeł – praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe (kontroli skarbowej) i sądy administracyjne musi ulec zmianie. Postępowania w zakresie nieujawnionych źródeł rodzą liczne i różnorodne wątpliwości. W tym miejscu zwracamy uwagę tylko na jeden wycienk całości problemu, jaki wiąże się ze stsosowaniem art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym…

201211.300

Faktura przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi

Faktura wystawiona przed wydaniem towaru nie rodzi obowiązku podatkowego (Wyrok NSA z 08.11.2012 r., I FSK 39/12) Problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług mogą powstać, gdy podatnik wystawił fakturę przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a każde z tych zdarzeń miało miejsce w innym miesiącu (kwartale). Z takim właśnie dylematem…

201211.300

Premia pieniężna po nowemu

Interpretacja ogólna w sprawie premii pieniężnych (PT3/03310/423/AEW/12/T-618) W dniu 27.11.2012 r. Min.Fin. wydał nową interpretację ogólną dotyczącą premii pieniężnych (PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618). Oceniając jej doniosłość dla praktyki – w pierwszej kolejności – należy zwrócić uwagę, że nowa interpretacja uchyla wcześniejszą interpretację ogólną z dn. 30.12.2004 r. (PP3-812-1222/2004/AP/4026). Kontrowersje, jakie wywołała owa „stara” interpretacja i obrosłe na jej…

201211.270

Zawieszone emerytury po wyroku TK (K 2/12)

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12 orzekł, że wprowadzenie obowiązku rozwiązania stosunku pracy wobec osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 konstytucji zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez…