Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.
201412.02
0
0

Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

autor: kategoria: Doradztwo podatkowe

Nowe prawo: Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. W Dzienniku Ustaw z dn. 27.11.2014 r. (poz. 1662) został opublikowany tekst ustawy o z dn. 7.11.2014 r. – o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że w art. 3 tej ustawy wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zasad opodatkowania świadczeń uzyskiwanych z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego…

201411.28
0
0

Przedawnienie straty podatkowej

Ordynacja: Uchwała NSA z dn. 29.09.2014 r. (II FPS 4/13) to słuszny wybór pomiędzy literą prawa a odczuciem sprawiedliwości. Uchwała z dn. 29.09.2014 r. (II FPS 4/13) została podjęta przez pełny skład Izby Finansowej NSA. Żaden z sędziów nie zgłosił zdania odrębnego, co świadczy o jednolitości poglądów w szeregach sędziowskich. Zagadnienie budzące poważne wątpliwości zostało…

Wartość nieruchomości zamiennej a VAT ?
201411.14
0
0

Wartość nieruchomości zamiennej a VAT ?

VAT: Czy ustalona w decyzji administracyjnej wartość nieruchomości zamiennej – jest kwotą obejmującą podatek VAT ? Zdarzają się przypadki, że osoba wywłaszczona z nieruchomości, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, decyduje się na tzw. nieruchomości zamienne. Dla takiej osoby, jeśli jest podatnikiem VAT, ale także dla jednostki samorządu terytorialnego, gdy idzie o skutki w zakresie podatku…

201408.09
0
0

Świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych

PIT:  Po wyroku NSA z dn. 1.07.2014 r. (sygn. akt II FSK 1066/14), w sprawie zwolnienia  od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym – konieczna będzie uchwała NSA. Na początku tego roku NSA wydał dwa wyroki (II FSK 2625/13 i  II FSK 2626/13),  którymi orzekł, że „świadczenia mieszkaniowe” wypłacane żołnierzom w latach 2010-2011 –…

201408.08
0
0

PIT – opłaty za autostrady i parkingi

PIT/CIT:  Choć trudno to zaakceptować, to w zakresie opłat za autostrady i parkingi, trzeba pamiętać o niekorzystnej linii orzeczniczej. Wstęp Pracodawca, który kieruje swojego pracownika w podróż służbową ma nie lada problem. Chodzi o sytuację, w której pracownik jedzie własnym samochodem. Obie ustawy podatkowe wprowadzają w tym zakresie limit. Kosztem podatkowym jest tylko taka wartość…

201408.07
0
0

Organ podatkowy nie może odmówić nadania numeru NIP

NIP: Organ podatkowy nie może odmówić nadania numeru NIP tylko z tego powodu, że podatnik nie wskazał nr lokalu (wyrok NSA z dn. 5.08.2014 r., sygn. akt II FSK 3449/13). Wstęp Dużą popularnością cieszą się od pewnego czasu tzw. „wirtualne biura”. Dotyczy to szczególnie nowych i młodych przedsiębiorców. Oni to właśnie, bardzo często chcąc uzyskać…

201407.21
0
0

Korekta przychodu

CIT:  Moment, na który trzeba skorygować przychody (wyrok NSA z dn. 25.04.2014 r., sygn. akt II FSK 4/13). Wstęp NSA po raz kolejny wypowiedział się w przedmiocie kwalifikacji czasowej, co do skutków, jakie rodzi wystawienie przez podatnika faktury korygującej. Przypomnijmy, że tym razem chodziło jednak o skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób…

201407.08
0
0

Zagraniczne szkolenia a podatek

CIT/PIT: Mogą przyjść trudne czasy dla tzw. „turystyki szkoleniowej” (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 05.06.2014 r., sygn. akt I SA/Po 1275/13). Wskazany wyrok WSA w Poznaniu, wydany w sprawie I SA/Po 1275/13, stanowi jedynie potwierdzenie, że w sprawie „kosztów reprezentacji” – niewiele się zmieniło. W dniu 17.06.2013 r., NSA – orzekając w poszerzonym składzie…

201406.09
0
0

Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu

PIT: Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14). W dn. 21.05.2014 r. Minister Finansów wydał nową interpretację w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzenia (odszkodowania) otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu. Powyższą interpretacją Minister Finansów zmienił wcześniejszą i niekorzystną dla podatników interpretację z dn. 10.07.2013 r., Nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13. Przypomnijmy, że przepis art….

201406.08
0
0

Minister Finansów rozwiewa opary absurdu, które w znacznej mierze zostały nagromadzone przez niejednolite orzecznictwo sądowe

PIT: Minister Finansów rozwiewa opary absurdu, które w znacznej mierze zostały nagromadzone przez niejednolite orzecznictwo sądowe (DD2/033/30/KBF/RD-47426). Jedna z najnowszych interpretacji ogólnych dotyczy możliwości zaliczenia przychodów, wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, do źródła  – działalność gospodarcza. Chodzi o interpretację z dn. 22.05.2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dn. 27.05.2014…