201211.30
0
0

Faktura przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi

Faktura wystawiona przed wydaniem towaru nie rodzi obowiązku podatkowego (Wyrok NSA z 08.11.2012 r., I FSK 39/12) Problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług mogą powstać, gdy podatnik wystawił fakturę przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a każde z tych zdarzeń miało miejsce w innym miesiącu (kwartale). Z takim właśnie dylematem…

201211.30
0
0

Premia pieniężna po nowemu

Interpretacja ogólna w sprawie premii pieniężnych (PT3/03310/423/AEW/12/T-618) W dniu 27.11.2012 r. Min.Fin. wydał nową interpretację ogólną dotyczącą premii pieniężnych (PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618). Oceniając jej doniosłość dla praktyki – w pierwszej kolejności – należy zwrócić uwagę, że nowa interpretacja uchyla wcześniejszą interpretację ogólną z dn. 30.12.2004 r. (PP3-812-1222/2004/AP/4026). Kontrowersje, jakie wywołała owa „stara” interpretacja i obrosłe na jej…

201211.27
0
0

Zawieszone emerytury po wyroku TK (K 2/12)

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12 orzekł, że wprowadzenie obowiązku rozwiązania stosunku pracy wobec osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 konstytucji zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez…