201404.11
0
0

Treść normatywna zwrotu „urządzenie przemysłowe”

CIT: Gdy idzie o treść normatywną zwrotu „urządzenie przemysłowe” (art. 21 ust. 1 pkt 1 PdopU) – to sądy administracyjne w końcu zaczynają dostrzegać „oczywistą oczywistość” (wyrok WSA w Poznaniu z dn. 31.03.2014 r. , sygn. akt I SA/Po 844/13). Wskazanym wyżej wyrokiem, WSA w Poznaniu uchylił interpretację indywidualną niekorzystną dla płatnika, który stał na…

201404.07
0
0

Nowy certyfikat rezydencji podatkowej nie jest wymagany.

PIT/CIT: Nie trzeba dysponować nowym certyfikatem rezydencji, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie. Tak wynika z wyroków NSA z dn. 04.09.2013 r. (II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11). Dwoma powyższymi wyrokami NSA potwierdził, że płatnik nie musi, przed każdą wypłatą, pozyskiwać od podatnika podatku dochodowego certyfikatu rezydencji. Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami zawartymi w…

201402.19
0
0

Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych

PIT: Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych (Uchwała NSA II FPS 8/13) NSA w dn. 17.02.2014 r. (II FPS 8/13) podjął uchwałę siódemkową w sprawie dotyczącej ewentualnych skutków podatkowych wynikających na tle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PdofU) w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Ściślej, chodziło o to, czy odpłatne…

201312.31
0
0

Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT: Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawą z dn. 26.05.2011 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 779) ustawodawca wprowadził do ustawy o grach hazardowych (dalej „GrhU”) – dość istotne zmiany. Chodzi przede wszystkim o dodany art. 7 ust. 1a GrhU oraz dalsze przepisy, na mocy których zliberalizowano wymagania, gdy idzie o…

201312.27
0
0

Dywidenda w spółce komandytowo-akcyjnej

CIT/PIT: Dywidenda w spółce komandytowo-akcyjnej – Interpretacja ogólna MF z 25 listopada 2013 r.  (nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13). „Zostało z uczty Bogów” autorstwa Igora Neverlego – to w zasadzie jedyne, co ciśnie mi się na usta po lekturze rzeczonej interpretacji Ministra Finansów. Skojarzenie z tą znamienitą powieścią jest przede wszystkim konsekwencją zbiegu, jakim – z jednej strony…

201312.22
0
0

Koszty reprezentacji

CIT/PIT: Koszty reprezentacji – Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 25.11.2013 r. (nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521). Minister Finansów opublikował w Dzienniku Urzędowym z dn. 27.11.2013 r. interpretację ogólną, która dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów. Dokonując wykładni, Minister w pierwszej kolejności wskazał, że w obu…

201312.09
0
0

PIT: Przychody z nieujawnionych źródeł; czy NSA na pewno stoi na straży … ? (II FSK 2529/12).

Tylko w dn. 14.11.2013 r. NSA wydał kilkadziesiąt wyroków w sprawie przychodów z nieujawnionych źródeł. We wszystkich tych wyrokach (o czym wspominałem we wpisie z dn. 15.11.br) NSA odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości. NSA w ustnych motywach nie wyjaśnił podstaw i przyczyn, dla których postanowił pozbawić podatników zwrotu kosztów wydatkowanych chociażby…

201312.08
0
0

Koszty wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej wolne od podatku

autor: kategoria: PIT

PIT: Koszty wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej wolne od podatku (III SA/Wa 937/13). Wyrok WSA w Warszawie z dn. 03.10.2013 r., sygn. akt III SA/Wa 937/13, stanowi wyłom w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych. Chociaż orzeczenie zapadło w dn. 03.10.2013 r., to na pisemne uzasadnienie tego orzeczenia przyszło nam czekać dość długo. Po analizie uzasadnienia dochodzę…

201311.23
0
0

Czynsz za najem samochodu osobowego nie będzie limitowany

autor: kategoria: CIT, PIT

CIT/PIT: Czynsz za najem samochodu osobowego nie będzie już limitowany – Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dn. 08.11.2013 r. (DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005). Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej Minister Finansów wydał interpretację ogólną, którą przesądził o zakresie stosowania ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 51 PdopU i art. 23 ust. 1 pkt 46…

201311.15
0
0

Kto ponosi koszty postępowania kasacyjnego ?

autor: kategoria: PIT

PIT: Przychody z nieujawnionych źródeł: Kto – zdaniem NSA – ponosi koszty postępowania kasacyjnego ? Wyrokiem z dn. 14.11.2013 r. (II FSK 2529/12) NSA rozstrzygnął dwie kwestie. Jedną natury procesowej, a ściślej odnoszącą się do kosztów postępowania kasacyjnego. Druga kwestia odnosi się natomiast do skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 18.07.2013 r. w sprawie nieujawnionych…