Prawo do obrony w procesie cywilnym nie jest nieograniczone
201507.21
0
1

Prawo do obrony w procesie cywilnym nie jest nieograniczone

Pomiędzy B.L. i D.B. istnieje wieloletni konflikt. W 2002 r. B.L. pożyczyła od D.B. kwotę w wysokości 15 000 zł. Następnie wskutek wymuszających działań D.B. napisała oświadczenie, że pożyczyła 40 000 zł. SR w Ostrołęce zasądził na rzecz D.B. od B.L. kwotę w wysokości 15 000 zł. Kolejnym wyrokiem SR w Ostrołęce skazał D.B. za…

Mniejsze zadośćuczynienie dla pobitej żony, która zdradziła męża
201507.07
0
1

Mniejsze zadośćuczynienie dla pobitej żony, która zdradziła męża

R.S. podejrzewał swoją żonę A.S. o zdradę. Jego podejrzenia wzbudził incydent podczas wyjazdu sylwestrowego, kiedy A.S. całowała się z jego kolegą. W celu zweryfikowania swoich podejrzeń R.S. za pomocą stosownego urządzenia nagrywał zachowania żony. Niestety podejrzenia okazały się uzasadnione – A.S. spotkała się z mężczyzną w hotelu, gdzie doszło do zdrady małżeńskiej. W nocy z…

Grill na balkonie
201507.07
0
1

Grill na balkonie

Sezon grillowy w pełni. Zdarza się, że zwolennicy pieczonych potraw rozpalają grilla nie tylko na działkach czy przydomowych ogródkach, ale również na terasach, loggiach lub balkonach w blokach. Nieprzyjemny zapach pieczonego jedzenia wpada wówczas do sąsiednich mieszkań. Pojawia się więc problem, jak skutecznie walczyć z grillującym na balkonie sąsiadem, gdyż co do zasady obowiązujące przepisy…

Biuro podróży odpowiada za bezpieczeństwo na wycieczkach fakultatywnych
201506.25
0
1

Biuro podróży odpowiada za bezpieczeństwo na wycieczkach fakultatywnych

Małżonkowie E.W. i L.W. zawarli z biurem podróży umowę o świadczenie usług turystycznych, której przedmiotem była wycieczka do Egiptu. Razem z umową otrzymali pisemne informacje na temat wycieczek fakultatywnych dostępnych w miejscu pobytu. W Egipcie rezydent biura podróży przedstawił analogiczną ofertę wycieczek fakultatywnych. Dokument był opatrzony w logo biura podroży. Turyści nie zostali poinformowani, że…

Ucieczka z miejsca wypadku może sporo kosztować
201505.29
0
1

Ucieczka z miejsca wypadku może sporo kosztować

P.T. był sprawcą kolizji na terenie Wielkiej Brytanii. Prowadził wówczas samochód swojego brata, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w (…). S.A. P.T. zderzył się z innym pojazdem, kierowanym przez D.B. Po wypadku zatrzymał się na moment, jednakże po chwili odjechał. Nie próbował podjąć kontaktu z kierowcą drugiego samochodu czy też ustalić skutków kolizji. Drugi kierowca wezwał…

Zachowek – początek biegu terminu przedawnienia
201505.29
0
1

Zachowek – początek biegu terminu przedawnienia

D. Z. była nieślubnym dzieckiem A.P. Mieszkała wraz z matką niedaleko ojca. Jednakże A.P. nigdy nie uznał swojej córki. Dobrowolnie nie łożył na jej utrzymanie, pomimo, że jej sytuacja materialna była bardzo ciężka. Obowiązek alimentacyjny wobec D.Z. został ustalony na drodze sądowej. A.P. wraz z żoną był właścicielem nieruchomości o powierzchni 10,77 ha, której częścią…

Spółka odpowie za spłoszonego konia
201505.25
0
0

Spółka odpowie za spłoszonego konia

Spółka prowadzi hotel, w którym oferuje m. in. możliwość korzystania ze stadniny koni, położonej na wydzielonym, ogrodzonym terenie. E.S. wraz z córkami i wnuczętami udała się do stadniny prowadzonej przez spółkę, gdzie ich znajomy pracował jako instruktor jeździectwa. Podczas wizyty pracownik pokazał im najpierw konie hucuły, a następnie zaprosił gości do stajni, gdzie chciał zaprezentować…

Hipoteka przymusowa nie pomoże w przypadku drugiego wierzyciela pauliańskiego
201505.21
0
0

Hipoteka przymusowa nie pomoże w przypadku drugiego wierzyciela pauliańskiego

Hipoteka przymusowa w celu zabezpieczenia roszczenia o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, chroniąc to roszczenie w stosunku do dłużników osobistych osoby trzeciej, nie stwarza wierzycielowi dysponującemu takim zabezpieczeniem pozycji uprzywilejowanej względem innych wierzycieli dłużnika, względem których ta sama czynność prawna została uznana za bezskuteczną (wyrok SN z dnia 07.05.2014 r., sygn. akt II CSK…

80 000 zł tytułem zadośćuczynienia za złamaną nogę
201505.12
0
0

80 000 zł tytułem zadośćuczynienia za złamaną nogę

W niewielkiej miejscowości zorganizowano ognisko z okazji zakończenia wakacji. 10 – latek wraz ze starszymi kolegami wszedł na teren nieruchomości wchodzącej w zasób Agencji Nieruchomości Rolnych. Na nieruchomości znajdował się nieukończony budynek, którego budowę przerwano ok. 20 lat temu. Był on w złym stanie technicznym. W żaden sposób nie został ogrodzony czy też nadzorowany przez…

Art. 5 K.c. znajdzie zastosowanie, gdy wierzyciel żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
201505.11
0
0

Art. 5 K.c. znajdzie zastosowanie, gdy wierzyciel żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Oddalenie na podstawie art. K.c. powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie jest wyłączone (wyrok SN z dnia 04.04.2014 r., sygn. akt II CSK 387/13). Spółka wystąpiła przeciwko małżonkom o ustanowienie pomiędzy pozwanymi rozdzielności majątkowej. Wskazała, że jest wierzycielem pozwanego Zygmunta W. i dotychczas nie wyegzekwowała swoich należności z jego majątku osobistego. SR w…