201405.26
0
0

Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady

VAT: Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady z dn. 17 grudnia 2013 r. Decyzją wykonawczą z dn. 17 grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej upoważniła Polskę do zastosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art….

201405.24
0
0

Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany?

VAT/Nieruchomości: Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany? Jak pokazuje praktyka, udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie – nie jest łatwe. Kłopoty w tym zakresie mają nie tylko podatnicy, ale także organy podatkowe oraz sądy, co w znacznej mierze wynika z trudności w jednoznacznym zrozumieniem motywów, jakimi kierował się TSUE wydając wyrok w sprawie Don…

201405.21
0
0

Odliczanie podatku naliczonego po 1 kwietnia 2014 r. w związku z leasingiem

VAT: Czy po 1 kwietnia 2014 r. można odliczać 50% podatku naliczonego, jeżeli podatnik, przed tą datą, odliczył już 60% kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu osobowego ? Jak było do 31 marca 2014 r. ? Przepisy regulujące zasady odliczania podatku VAT, gdy idzie o nabycie i leasing samochodów – należą do najbardziej…

201405.07
0
0

Czy przepisy regulujące sposób wynagradzania radcy prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu – to przejaw jawnej dyskryminacji ?

VAT/Koszty zastępstwa procesowego: Czy przepisy regulujące sposób wynagradzania radcy prawnego/adwokata ustanowionego z urzędu – to przejaw jawnej dyskryminacji ? W moim przekonaniu tak właśnie jest. Otóż, chodzi o regulację zawartą w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 września 2002 – w sprawie za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa…

201312.10
0
0

Wadliwa implementacja Dyrektywy VAT

VAT: Wadliwa implementacja Dyrektywy VAT, co do zasady, nie daje podstaw do odliczenia podatku naliczonego – wyrok TSUE w sprawie MDDP Spółka z o.o. Akademia Biznesu Spółka komandytowa (C-319/12). Przypomnijmy, że do dn. 31.12.2010 r. szereg zwolnień przedmiotowych było zawartych w załączniku nr 4 do vatU. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 vatU odsyłał…

201310.24
0
0

Nieodpłatne przekazanie katalogów

VAT: Nieodpłatne przekazanie katalogów – pomimo zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. – ciągle poza systemem VAT. Tak w indywidualnej interpretacji z dn. 22.10.2013 r. orzekł Minister Finansów działający przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/443-651/13-2/HW). Spółka chciała się dowiedzieć, czy wydając nieodpłatnie katalogi, w których był przedstawiony asortyment – przez nią…

201310.04
0
0

Zbiorcza faktura korygująca ciągle rodzi trudności

Zbiorcza faktura korygująca ciągle rodzi trudności (Wyrok NSA z 14.08.2013 r., I FSK 1198/12) Przepisy podatkowe ciągle nie nadążają za potrzebami obrotu gospodarczego. Potwierdzeniem tego jest ostatni wyrok NSA dotyczący faktur zbiorczych. Nie można  jednak mieć w tym zakresie zastrzeżeń do NSA. Dziwi natomiast fakt, że ustawodawca pozostaje „głuchy” na wołanie praktyków i samych przedsiębiorców….