201408.13
0
0

Zwolnienie od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym

Odesłanie do artykułu z dn. 09.08.2014 r. ws. zwolnienia od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym

Po wyroku NSA z dn. 1.07.2014 r. (sygn. akt II FSK 1066/14), w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym – konieczna będzie uchwała NSA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *