Nasza Kancelaria oferuje stworzenie dokumentacji cen transferowych aby wyeliminować wszelkie ryzyko podatkowe związane z możliwym zakwestionowaniem cen transakcyjnych, które zostały zastosowane między powiązanymi podmiotami.

Szczegółowa oferta z zakresu cen transferowych:

  • opracowywanie polityki cen transferowych, w szczególności określanie zasad współpracy, sposobów i zasad ustalania cen pomiędzy powiązanymi podmiotami oraz uzasadniania przyjętych metod;
  • analiza zawieranych umów pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi w zakresie cen transferowych;
  • pomoc w zakresie przygotowania oraz aktualizacji dokumentacji w zgodności z art. 9a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;
  • audyty podatkowe, w tym: analiza warunków realizacji transakcji oraz powiązań między powiązanymi podmiotami;
  • pomoc w zakresie monitoringu cen transferowych, w tym również reprezentacja w sporach z organami podatkowymi;
  • pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego.