Kancelaria Walterowicz

Jak do nas dotrzeć?

Oddział Poznań:

Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Walterowicz
ul. Piaskowa 3/2
61-753 Poznań
tel. 61 852 93 99
kom. 535 706 478
e-mail: sekretariat@walterowicz-kancelaria.pl
 

Oddział Śrem:

Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Walterowicz
Kilińskiego 8
63-100 Śrem
tel. 61 852 93 99
kom. 535 706 478
e-mail: sekretariat@walterowicz-kancelaria.pl

Formularz kontaktowy

  Wpisz poniżej kod: captcha

  •  Administratorem danych osobowych jest Rafał Walterowicz, ul. Piaskowa 3/2, 61-753 Poznań, NIP: 7792009396.
  • Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z możliwością kontaktu w celu ewentualnego świadczenia pomocy prawnej oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO.
  • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania.
  • W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu współpracy, a jeżeli do jej nawiązania nie dojdzie, niezwłocznie po tym fakcie.
  • Podanie danych osobowych w zakresie określonym w formularzu jest niezbędne do realizacji wskazanych celów, a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu.
   • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zaznaczeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych
  • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania .