Oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie podatku VAT, w tym doradztwo obejmujące optymalizację podatkową a także interpretację przepisów prawa.

W zakresie podatku VAT oferujemy m.in.:

  • Wsparcie w bieżących sprawach związanych z rozliczaniem VAT;
  • Określanie skutków dokonywanych transakcji w obrębie podatku VAT;
  • Optymalizację podatkową transakcji krajowych i zagranicznych;
  • Doradztwo w obszarze zwrotów podatku VAT;
  • Pomoc w interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • Doradztwo oraz pomoc z zakresu przygotowywania oraz wdrażania bezpiecznych prawnie oraz efektywnych podatkowo procedur rozliczania podatku VAT.

Świadczymy również kompleksowe doradztwo z zakresu prawa akcyzowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie energii, paliw, tytoniu, alkoholu oraz motoryzacji.

W zakresie podatku akcyzowego oferujemy m.in.:

  • Audyt oraz opiniowanie umów, których przedmiotem jest obrót wyrobami objętymi akcyzą;
  • Audyt podatkowy, w tym weryfikację prawidłowości rozliczeń akcyzowych oraz zgodności procedur wewnętrznych z wymogami wynikającymi z przepisów prawa akcyzowego;
  • Pomoc w optymalizacji ryzyka podatkowego.