Przepisy w zakresie podatku dochodowego stanowią wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorców. Prowadząc własną działalność nie zawsze jest się w stanie za nimi nadążyć – wszak nie powinno być to również priorytetem. Dlatego też nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w zakresie podatków dochodowych, aby móc kompleksowo i rzetelnie pomagać przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji oraz interpretacji prawa podatkowego.

Przedsiębiorcom oferujemy m.in:

  • Kompleksowe wsparcie obejmujące interpretację przepisów oraz ocenę rozliczeń z tytułu podatku CIT;
  • Pomoc w wyborze podatkowo optymalnych struktur dla zagranicznych przedsiębiorstw;
  • Pomoc w optymalizacji obciążeń podatkowych, mająca na celu zwiększenie płynności finansowej podatnika;
  • Audyt projektów umów pod kątem ich skutków podatkowo-prawnych;
  • Audyt rozliczeń podatkowych.

Jesteśmy zaangażowani również w doradztwo podatkowe dla osób fizycznych, w tym pracowników oraz pracodawców prowadzących działalność gospodarczą. Naszym wsparciem pomagamy uniknąć ryzyka podatkowego w sytuacjach budzących wątpliwość podatnika. Pomagamy także w zmniejszaniu obciążeń finansowych, co może przynieść przedsiębiorstwu optymalizację podatkową, a co za tym idzie – większą płynność finansową.

W zakresie podatku PIT oferujemy m.in.:

  • Optymalizację podatkową wynagrodzeń;
  • Doradztwo z zakresu opodatkowania dochodów osobistych podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn;
  • Przygotowywanie wniosków w imieniu podatników o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego.