Nasza Kancelaria oferuje pełną pomoc w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach rozwodowych oraz alimentacyjnych.

W zakresie spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych oferujemy:

 • reprezentację w procesach oraz udział w mediacjach i ustaleniach małżonków,
 • pełną pomoc niezależnie od tego, czy orzekamy o winie, czy rozwód następuje bez orzekania o winie,
 • pomoc w rozwodach z obcokrajowcem,
 • pomoc prawną w podziale majątku,
 • pomoc przy ustalaniu kontaktów z dzieckiem,
 • rozwiązywanie spraw o uznanie zagranicznego wyroku sądowego,
 • pomoc przy ustalaniu alimentów na dziecko, żonę bądź męża,
 • pomoc w przygotowaniu pozwu o alimenty na dziecko, żonę bądź męża,
 • pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na pozew o alimenty,
 • pomoc w ustalaniu oraz egzekwowaniu alimentów od rodzica przebywającego za granicą,
 • pomoc przy podziale majątku współmałżonków,
 • pomoc w ustaleniu nierównych udziałów we wspólnym majątku małżonków,
 • pomoc w pozbawieniu małżonka samodzielnego zarządzania wspólnym majątkiem (np. ze względu na uzależnienie),
 • pomoc w konstruowaniu umów majątkowych współmałżonków,
 • pomoc w opracowaniu intercyzy,
 • wiele innych.