Kancelaria Walterowicz gwarantuje stałą obsługę prawną zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw, w tym dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych oraz spółek, w tym także spółek kapitałowych.

Usługi świadczymy również w języku angielskim.

Ponadto oferujemy pomoc w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów prawnych powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami (w tym również Sądem Najwyższym oraz Sądem Administracyjnym), w ramach postępowań polubownych, arbitrażowych oraz na etapie mediacji.