Nasza kancelaria oferuje pełne doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości.

Służymy pomocą w procesie kwalifikacji poszczególnych elementów majątkowych na potrzeby podatku, zapewniamy wsparcie w identyfikacji odpowiedniego sposobu opodatkowania nieruchomości a także reprezentujemy Klientów w sporach z organami podatkowymi w zakresie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz sposobu jego rozliczania. Możemy również przygotować procedury obiegu informacji oraz dokumentów, które mają za zadanie prawidłowe ujęcie środków trwałych na potrzeby podatku od nieruchomości.