Transakcja łańcuchowa w UE a VAT
202402.26
0

Transakcja łańcuchowa w UE a VAT

autor: kategoria: Podatek VAT

„Transakcja łańcuchowa”, której elementem finalnie miała być „dostawa z montażem” jako jedna z transakcji w łańcuchu dostaw zrealizowanych w obrębie UE – skutki w podatku VAT Ostatnio zgłosił się do naszej kancelarii podatnik VAT, który zamierza oprzeć swój schemat biznesowy z zagranicznymi partnerami na swego rodzaju „łańcuchu” kilku transakcji, gdzie ostatnim „ogniwem” tego łańcucha, według…

Opodatkowanie emerytury z USA
202402.11
0

Opodatkowanie emerytury z USA

autor: kategoria: Podatki

Gdzie opodatkować emeryturę z USA? Wracający z USA do Polski często mają dylemat, gdzie płacić podatek od otrzymywanej emerytury na którą ciężko pracowali za Oceanem. W Polsce, czy w USA? A może w każdym z tych krajów będzie pobierany podatek dochodowy? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć poniżej. Sprawa może okazać nieoczywista dla osób, które…

„Nieruchomość” jako przedmiot opodatkowania podatkiem od zabetonowania budzi wątpliwości także w roku 2024
202402.05
0

„Nieruchomość” jako przedmiot opodatkowania podatkiem od zabetonowania budzi wątpliwości także w roku 2024

autor: kategoria: Podatki

Z dniem 20.09.2018 r. weszła w życie nowelizacja do ustawy – Prawo wodne (zob. Dz.U. poz. 1772). Jej efektem było m.in. to, że na podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od deszczówki nałożone szczególny obowiązek. Już za III kwartał 2018 r. dla wielu podmiotów, a w tym także przedsiębiorców, zaktualizował się obowiązek składania kwartalnie oświadczeń dla…

„Podatek od zabetonowania” rodzi trudności interpretacyjne i ryzyka nie tylko dla przedsiębiorców
202402.05
0

„Podatek od zabetonowania” rodzi trudności interpretacyjne i ryzyka nie tylko dla przedsiębiorców

autor: kategoria: Podatki

Czym jest „podatek od deszczu” ? Chodzi literalnie o „opłatę za usługi wodne”, co wynika z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo wodne. W naszym systemie prawnym funkcjonuje jednak wiele tego typu „opłat”, które de facto są podatkami. Czasem potocznie są nazywane „parapodatkami”. Czy takie porównania są trafne? Dlaczego zatem ustawodawca w…

Czy po unieważnienia umowy frankowej Bank może domagać się waloryzacji kapitału?
202401.29
0

Czy po unieważnienia umowy frankowej Bank może domagać się waloryzacji kapitału?

autor: kategoria: Franki

TSUE dnia 12.01.2024r. wydał korzystne i bardzo ważne orzeczenie dla frankowiczów (sygnatura C-488/23). TSUE stwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytu banki nie mogą domagać się od konsumentów rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału. W powołanym orzeczeniu TSUE uznał, że banki po unieważnieniu umowy kredytu mogą domagać się od frankowicza wyłącznie kwoty udostępnionego kapitału….

Ważą się losy frankowiczów
202310.12
0

Ważą się losy frankowiczów

autor: kategoria: Franki

W sprawach frankowych powstał spór dotyczący wzajemności umowy kredytu.  Ma to ogromy wpływ na sytuację frankowiczów spierających się z bankami. Wpływa to bowiem na możliwość powołania się przez Bank na prawo zatrzymania. Dotychczasowe stanowisko sądów jest rozbieżne w tej kwestii, z jednej strony pojawiają się zdania że umowa kredytu jest umową wzajemną, a z drugiej,…

Korzystna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów, na którą mogą powołać się również przedsiębiorcy
202204.29
0

Korzystna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów, na którą mogą powołać się również przedsiębiorcy

autor: kategoria: Franki

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III CZP 40/22) stwierdził, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego…

Wygrana Kancelarii w sprawie frankowej: Sąd uwzględnił roszczenia kredytobiorców
202203.18
1

Wygrana Kancelarii w sprawie frankowej: Sąd uwzględnił roszczenia kredytobiorców

autor: kategoria: Franki

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kapitałowo-odsetkowych. Podstawą rozstrzygnięcia było uznanie przez Sąd, że zawarta umowa kredytu indeksowana do CHF jest nieważna. Powodowie jako kredytobiorcy zawarli z Bankiem umowę kredytu na cele mieszkaniowe. Zgodnie z zawartą umową kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) miała zostać określona według kursu kupna…

Uchwała NSA: czy goodwill podlega PCC?
202203.18
1

Uchwała NSA: czy goodwill podlega PCC?

W orzecznictwie sądów administracyjnych istniała rozbieżność, czy wartość firmy (goodwill) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy tutaj wyjaśnić, że przez dodatnią wartość firmy (tzw. goodwill) rozumie się nadwyżkę ceny nabycia nad wartością rynkową poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do 2018 r. w orzecznictwie sądów administracyjnych dominowało stanowisko, że wartość firmy (goodwill)…

Czy zawarcie aneksu zamyka frankowiczom drogę do powództwa?
202203.02
1

Czy zawarcie aneksu zamyka frankowiczom drogę do powództwa?

autor: kategoria: Franki

Jak kształtuje się sytuacja frankowiczów w przypadku, gdy zawarty aneks do umowy pozwala na spłatę kredytu w walucie CHF? Czy kredytobiorca ma wówczas związane ręce i nie może wystąpić z powództwem, a umowa zostaje uzdrowiona poprzez zmianę postanowień nieuczciwych? W tej sprawie na korzyść frankowiczów wypowiedział się TSUE w wyroku w sprawie C-19/20. Na samym…