Urzędy Skarbowe wymagają od nas, abyśmy ujawniali wszelkie nasze dochody, również te, które zostały przez nas uzyskane poza granicami naszego kraju. Ujawnienie zagranicznych dochodów bardzo często wiąże się z koniecznością zapłacenia podwójnego podatku. Jak zatem uniknąć podwójnego opodatkowania? Każdego dnia pomagamy naszym Klientom w sprawach podatkowych, skutecznie rozwiązując problemy związane z podwójnym opodatkowaniem.