Logowanie na cudzym koncie Facebook może zakończyć się w sądzie
201509.21
0
0

Logowanie na cudzym koncie Facebook może zakończyć się w sądzie

Przekazanie hasła dostępu do konta na portalu Facebook nie upoważnia do czytania prywatnej korespondencji. Posłużenie się udostępnionym hasłem do portalu w celu zapoznania się z prywatną korespondencją może stanowić przestępstwo z art. 267 § 1 K.k. (wyrok SR w Białymstoku z dnia 22.04.2015 r., sygn. akt VII K 922/14). A.G. i A.W. pozostawali w konkubinacie…

Za krzywdę w Wigilię należy się wyższe zadośćuczynienie
201508.28
0
0

Za krzywdę w Wigilię należy się wyższe zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie może być wyższe, gdy do szkody dojdzie w szczególnym momencie np. w Wigilię. Sąd Rejonowy w Radomsku, a następnie w postępowaniu odwoławczym Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim rozpatrując sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa, przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, wzięły pod uwagę okoliczność, ze do ataku agresywnego psa doszło w wigilijny wieczór…

Wierzyciel nie może nękać dłużnika
201508.24
0
0

Wierzyciel nie może nękać dłużnika

Działanie wierzyciela, który lekceważy dłużnika i stosuje wobec niego niezgodną z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami windykację pozasądową jest naruszeniem dóbr osobistych. Taką tezę można wywnioskować z orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15.02.2013 r. (sygn. akt I ACa 31/13). Powód (J.K.) w latach 2000 – 2002 zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych…

Zadośćuczynienie za brak kontaktu z dziećmi
201508.18
0
0

Zadośćuczynienie za brak kontaktu z dziećmi

SA w Gdańsku uznał, że matka, która utrudnia kontakt córek z byłym mężem i niepotrzebnie włącza je w konflikt pomiędzy rodzicami, narusza dobra osobiste ojca. W wyroku z dnia 15.07.2015 r. (sygn. akt I ACa 202/15) SA w Gdańsku przyznał powodowi kwotę w wysokości 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powód i pozwana są…

Rodzice nie zapłacą za szkody spowodowane przez dziecko
201508.17
0
0

Rodzice nie zapłacą za szkody spowodowane przez dziecko

Gimnazjalista sam zapłaci za naprawę auta, które go potrąciło, a nie jego rodzice. Tak orzekł SR dla m. st. Warszawy w Warszawie w wyroku z dnia 11.06.2015 r., sygn. akt I C 599/12. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. 29.09.2011 r. miał miejsce wypadek drogowy. A.K. jadąc samochodem potrąciła trzynastoletnią wówczas M.K., która przechodziła w miejscu…

Prawo do obrony w procesie cywilnym nie jest nieograniczone
201507.21
0
0

Prawo do obrony w procesie cywilnym nie jest nieograniczone

Pomiędzy B.L. i D.B. istnieje wieloletni konflikt. W 2002 r. B.L. pożyczyła od D.B. kwotę w wysokości 15 000 zł. Następnie wskutek wymuszających działań D.B. napisała oświadczenie, że pożyczyła 40 000 zł. SR w Ostrołęce zasądził na rzecz D.B. od B.L. kwotę w wysokości 15 000 zł. Kolejnym wyrokiem SR w Ostrołęce skazał D.B. za…

Gmina nie może dowolnie ustalać minimalnej wielkości pojemników na śmieci
201507.14
0
0

Gmina nie może dowolnie ustalać minimalnej wielkości pojemników na śmieci

Rada Gminy może w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ustalać minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne oraz częstotliwość ich opróżniania w odniesieniu do poszczególnych działalności, jednakże musi to uzasadnić (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 05.05.15, sygn. akt II SA/Wr 68/15). Rada Miejska w Ś. podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej…

Obrazki na opakowaniu nie mogą wprowadzać w błąd co do składu
201507.09
0
0

Obrazki na opakowaniu nie mogą wprowadzać w błąd co do składu

Niemiecka firma Teekanne sprzedaje herbatę o nazwie „Felix malinowo-waniliowa przygoda” (zwaną dalej „herbatą owocową”). Na opakowaniu herbaty owocowej umieszczono ilustracje malin i kwiatów wanilii, informacje o treści „herbata owocowa z naturalnymi aromatami” i „herbata owocowa z naturalnymi aromatami – smak malinowo-waniliowy” oraz graficzne przestawienie odcisku pieczęci z tekstem: „zawiera wyłącznie naturalne składniki”. Tymczasem herbata owocowa…

Mniejsze zadośćuczynienie dla pobitej żony, która zdradziła męża
201507.07
0
0

Mniejsze zadośćuczynienie dla pobitej żony, która zdradziła męża

R.S. podejrzewał swoją żonę A.S. o zdradę. Jego podejrzenia wzbudził incydent podczas wyjazdu sylwestrowego, kiedy A.S. całowała się z jego kolegą. W celu zweryfikowania swoich podejrzeń R.S. za pomocą stosownego urządzenia nagrywał zachowania żony. Niestety podejrzenia okazały się uzasadnione – A.S. spotkała się z mężczyzną w hotelu, gdzie doszło do zdrady małżeńskiej. W nocy z…

Grill na balkonie
201507.07
0
0

Grill na balkonie

Sezon grillowy w pełni. Zdarza się, że zwolennicy pieczonych potraw rozpalają grilla nie tylko na działkach czy przydomowych ogródkach, ale również na terasach, loggiach lub balkonach w blokach. Nieprzyjemny zapach pieczonego jedzenia wpada wówczas do sąsiednich mieszkań. Pojawia się więc problem, jak skutecznie walczyć z grillującym na balkonie sąsiadem, gdyż co do zasady obowiązujące przepisy…