Opodatkowanie emerytury z USA
202402.11
0

Opodatkowanie emerytury z USA

autor: kategoria: Podatki

Gdzie opodatkować emeryturę z USA? Wracający z USA do Polski często mają dylemat, gdzie płacić podatek od otrzymywanej emerytury na którą ciężko pracowali za Oceanem. W Polsce, czy w USA? A może w każdym z tych krajów będzie pobierany podatek dochodowy? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć poniżej. Sprawa może okazać nieoczywista dla osób, które…

„Nieruchomość” jako przedmiot opodatkowania podatkiem od zabetonowania budzi wątpliwości także w roku 2024
202402.05
0

„Nieruchomość” jako przedmiot opodatkowania podatkiem od zabetonowania budzi wątpliwości także w roku 2024

autor: kategoria: Podatki

Z dniem 20.09.2018 r. weszła w życie nowelizacja do ustawy – Prawo wodne (zob. Dz.U. poz. 1772). Jej efektem było m.in. to, że na podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od deszczówki nałożone szczególny obowiązek. Już za III kwartał 2018 r. dla wielu podmiotów, a w tym także przedsiębiorców, zaktualizował się obowiązek składania kwartalnie oświadczeń dla…

„Podatek od zabetonowania” rodzi trudności interpretacyjne i ryzyka nie tylko dla przedsiębiorców
202402.05
0

„Podatek od zabetonowania” rodzi trudności interpretacyjne i ryzyka nie tylko dla przedsiębiorców

autor: kategoria: Podatki

Czym jest „podatek od deszczu” ? Chodzi literalnie o „opłatę za usługi wodne”, co wynika z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo wodne. W naszym systemie prawnym funkcjonuje jednak wiele tego typu „opłat”, które de facto są podatkami. Czasem potocznie są nazywane „parapodatkami”. Czy takie porównania są trafne? Dlaczego zatem ustawodawca w…

Uchwała NSA: czy goodwill podlega PCC?
202203.18
1

Uchwała NSA: czy goodwill podlega PCC?

W orzecznictwie sądów administracyjnych istniała rozbieżność, czy wartość firmy (goodwill) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy tutaj wyjaśnić, że przez dodatnią wartość firmy (tzw. goodwill) rozumie się nadwyżkę ceny nabycia nad wartością rynkową poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do 2018 r. w orzecznictwie sądów administracyjnych dominowało stanowisko, że wartość firmy (goodwill)…

Kłopotliwa optymalizacja, czyli podatnicy wkręceni w znak towarowy.
201702.13
1

Kłopotliwa optymalizacja, czyli podatnicy wkręceni w znak towarowy.

Wykorzystanie znaku towarowego w optymalizacji Szukając sposobów na optymalizację dla swoich rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatnicy  bardzo często i przez szereg ubiegłych lat – wykorzystywali do tego celu znak towarowy. Był on jednak wykorzystywany nie tylko w agresywnym planowaniu podatkowym dużych międzynarodowych firm o zasięgu globalnym. Optymalizacja z użyciem znaku towarowego, i to z…

Ulga abolicyjna – interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów.
201612.07
1

Ulga abolicyjna – interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów.

Zagadnienie opisane w interpretacji. W Dzienniku Urzędowym z dn. 4 listopada 2016 r. została opublikowana interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi abolicyjnej, o której jest mowa w art. 27g. ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (Nr DD10.8201.1.12016.GOJ). Interpretacja bezpośrednio odnosi się do zastosowania ulgi abolicyjnej (art. 27g…

Podatek u źródła: Oczyszczalnia ścieków bytowych to jednak „urządzenie przemysłowe”.
201610.13
1

Podatek u źródła: Oczyszczalnia ścieków bytowych to jednak „urządzenie przemysłowe”.

Wczoraj, w sprawie naszego Klienta, NSA przesądził, iż spółka która użytkuje oczyszczalnię ścieków bytowych w ramach umowy leasingu – musi pobierać podatek u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok z dn. 12.10.2016 r., II FSK 2416/14). Tym samym NSA uchylił wyrok WSA w Poznaniu…

Od strony VAT idą trudne czasy dla komorników sądowych.
201509.17
1

Od strony VAT idą trudne czasy dla komorników sądowych.

Nie ulega wątpliwości, że dla komorników sądowych ostatnie miesiące, gdy idzie o podatek VAT, nie były zbyt udane. Najpierw Minister Finansów wycofał się ze stanowiska, że komornik sądowy nie jest podatnikiem VAT. Potem z kolei NSA potwierdził, że przepis art. 18 ustawy o VAT jest zgodny Dyrektywą 2006/112/WE. Przepraszam, ale się pomyliłem… Wydając interpretację ogólną…

201507.16
0

Koszty wyżywienia w podróży służbowej, a przychód pracownika.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować złagodzenie linii orzeczniczej, jeśli chodzi o ponoszenie przez pracodawców kosztów wyżywienia pracownika podczas jego podróży służbowej. Przykładem niech będzie wyrok WSA w Warszawie z 23.01.2015 r. (III SA/Wa 1111/14). Składając wniosek o interpretację podatnik chciał się dowiedzieć, czy „poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety…

Akcje promocyjne a VAT.
201503.11
0

Akcje promocyjne a VAT.

Jaki jest typowy schemat akcji promocyjnych? W typowym schemacie podatnik B zamawia w agencji reklamowej (podatnik A lub Agencja) usługę, która na ogół polega na prowadzeniu kampanii reklamowej dla podatnika B. W ramach tej kampanii podatnik A zajmuje się zorganizowaniem określonej kampanii, a w jej ramach wydaje nagrody potencjalnym lub obecnym klientom podatnika B. Bardzo…