Czy po unieważnienia umowy frankowej Bank może domagać się waloryzacji kapitału?
202401.29
0

Czy po unieważnienia umowy frankowej Bank może domagać się waloryzacji kapitału?

autor: kategoria: Franki

TSUE dnia 12.01.2024r. wydał korzystne i bardzo ważne orzeczenie dla frankowiczów (sygnatura C-488/23). TSUE stwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytu banki nie mogą domagać się od konsumentów rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału. W powołanym orzeczeniu TSUE uznał, że banki po unieważnieniu umowy kredytu mogą domagać się od frankowicza wyłącznie kwoty udostępnionego kapitału….

Ważą się losy frankowiczów
202310.12
0

Ważą się losy frankowiczów

autor: kategoria: Franki

W sprawach frankowych powstał spór dotyczący wzajemności umowy kredytu.  Ma to ogromy wpływ na sytuację frankowiczów spierających się z bankami. Wpływa to bowiem na możliwość powołania się przez Bank na prawo zatrzymania. Dotychczasowe stanowisko sądów jest rozbieżne w tej kwestii, z jednej strony pojawiają się zdania że umowa kredytu jest umową wzajemną, a z drugiej,…

Korzystna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów, na którą mogą powołać się również przedsiębiorcy
202204.29
0

Korzystna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów, na którą mogą powołać się również przedsiębiorcy

autor: kategoria: Franki

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III CZP 40/22) stwierdził, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego…

Wygrana Kancelarii w sprawie frankowej: Sąd uwzględnił roszczenia kredytobiorców
202203.18
1

Wygrana Kancelarii w sprawie frankowej: Sąd uwzględnił roszczenia kredytobiorców

autor: kategoria: Franki

Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kapitałowo-odsetkowych. Podstawą rozstrzygnięcia było uznanie przez Sąd, że zawarta umowa kredytu indeksowana do CHF jest nieważna. Powodowie jako kredytobiorcy zawarli z Bankiem umowę kredytu na cele mieszkaniowe. Zgodnie z zawartą umową kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) miała zostać określona według kursu kupna…

Czy zawarcie aneksu zamyka frankowiczom drogę do powództwa?
202203.02
1

Czy zawarcie aneksu zamyka frankowiczom drogę do powództwa?

autor: kategoria: Franki

Jak kształtuje się sytuacja frankowiczów w przypadku, gdy zawarty aneks do umowy pozwala na spłatę kredytu w walucie CHF? Czy kredytobiorca ma wówczas związane ręce i nie może wystąpić z powództwem, a umowa zostaje uzdrowiona poprzez zmianę postanowień nieuczciwych? W tej sprawie na korzyść frankowiczów wypowiedział się TSUE w wyroku w sprawie C-19/20. Na samym…

TSUE: ważność klauzuli indeksacyjnej określającej zobowiązanie kredytobiorców przez odwołanie się do kursu NBP skorygowanego o marżę Banku
202203.02
1

TSUE: ważność klauzuli indeksacyjnej określającej zobowiązanie kredytobiorców przez odwołanie się do kursu NBP skorygowanego o marżę Banku

autor: kategoria: Franki

TSUE w kolejnym wyroku w sprawie C- 19/20 nie zawiódł frankowiczów. Tym razem zajął swoje stanowisko w sprawie nieuczciwych elementów warunku umownego, jakim jest wysokość rat kredytobiorców uzależniona od kursu CHF w NBP i „skorygowana” o  marżę banku. Skorygowana, a więc zwykle ustalona przez bank w sposób dowolny i nieograniczony. Pytanie do TSUE dotyczyło tego,…

Unieważnienie umowy frankowej: sądy odchodzą od teorii salda
202009.17
2

Unieważnienie umowy frankowej: sądy odchodzą od teorii salda

autor: kategoria: Franki, Prawo

Po wyroku TSUE w sprawie małżeństwa Dziubaków (C-260/18) z 3 października 2019 r. linia orzecznicza polskich sądów skierowała się w stronę unieważniania umów kredytowych w franku szwajcarskim, czego potwierdzeniem są sierpniowe dane o ilości wygranych spraw przez kredytobiorców (80% tych zwycięstw stanowiły unieważnienia umów)[1]. Jednakże podczas ustalania skutków upadku przedmiotowych umów pojawia się rozbieżność orzecznicza….

Jak prawidłowo sformułować pozew w sprawie frankowej – uchwała Sądu Najwyższego
202009.17
1

Jak prawidłowo sformułować pozew w sprawie frankowej – uchwała Sądu Najwyższego

W uchwale z dnia 15 września 2020 r.  Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] K.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 K.c.). Powodowie zaciągnęli kredyt frankowy. Następnie z uwagi na zaległości w spłacie, bank wypowiedział kredytobiorcom umowę kredytu, jednakże…

Ważny wyrok Sądu Apelacyjengo w Warszawie w sprawie frankowiczów
201910.15
1

Ważny wyrok Sądu Apelacyjengo w Warszawie w sprawie frankowiczów

autor: kategoria: Franki, Prawo

Pierwszy wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie kredytów frankowych, po wyroku TSUE, zapadł 14.10.2019r. (VI ACa 264/19). Wyrok Sądu Apelacyjnego pokazuje nam, że mylą się ci, którzy uważają, że sprawy frankowiczów potoczą się teraz bezproblemowo. Z ustnego uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego – wynika, że abuzywność klauzul indeksacyjnych wcale nie musi prowadzić do nieważności całej umowy….

Niższa rata dla frankowiczów
201501.23
0

Niższa rata dla frankowiczów

Znowu wzrósł kurs franka. Jednakże osoby, które zaciągnęły kredyt w helweckiej walucie znacznie mniej odczują wahania kursowe, jeżeli banki uwzględnią ujemny LIBOR szwajcarskiego banku narodowego. Frankowy LIBOR jest podstawą ustalenia oprocentowania kredytów hipotecznych i do niego bank dolicza swoją marżą. W chwili obecnej LIBOR jest poniżej zera. Szwajcarski bank centralny wprowadził ujemną stopę depozytową. W…