Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu w sp. z o.o.?
201611.30
1

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu w sp. z o.o.?

Zagadnienie rezygnacji z funkcji członka zarządu sp. z o.o. jest istotną kwestią z punktu widzenia interesów podmiotów sprawujących ten mandat.  Do dnia podjęcia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 roku (sygn. akt: III CZP 89/15) budziło wiele kontrowersji w praktyce orzeczniczej zarówno Sądu Najwyższego jak i  sądów powszechnych. Największy problem stanowiła kwestia – przed…

Sąd rejestrowy nie wpisze już do KRS prokury łącznej niewłaściwej
201504.13
0

Sąd rejestrowy nie wpisze już do KRS prokury łącznej niewłaściwej

30.01.2015 r. zapadło bardzo ważne orzeczenia SN. W uchwale w składzie siedmiu sędziów SN orzekł, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (sygn. akt III CZP 34/14). Uchwala zapadła w odpowiedzi na wniosek Pierwszego Prezesa SN, który zwrócił…

Członek zarządu spółki może być również jej pełnomocnikiem
201503.02
0

Członek zarządu spółki może być również jej pełnomocnikiem

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawniony do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem, może zostać ustanowiony pełnomocnikiem spółki do czynności określonego rodzaju (uchwała SN z dnia 17.04.2014 r., III CZP 17/14). W imieniu spółki „C.” sp. z o. o. Barbara T. podpisała ze spółką „N.K.” sp. z o. o. umowę najmu lokalu. Barbara T….

Od 1 stycznia 2012 r. odpisy z KRS będą miały moc dokumentu urzędowego.
201201.24
0

Od 1 stycznia 2012 r. odpisy z KRS będą miały moc dokumentu urzędowego.

Rzeczpospolita z dnia 30 grudnia 2011 r. Aktualności – Internetowy odpis z KRS w pełni ważny – dom. Autor wskazuje, że zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 13 maja 2011 r., od 1 stycznia 2012 r. odpisy z elektronicznego rejestru spółek będą miały moc dokumentu urzędowego. Tym samym, w myśl…