Wykonanie umowy w czasie zarazy
202003.17
1

Wykonanie umowy w czasie zarazy

Naczelna zasada prawa zobowiązań brzmi: pacta sunt servanda  (łac. umów należy dotrzymywać). Jednakże w obecnej sytuacji – z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa – wielu przedsiębiorców ma problemy z terminowym wykonaniem umów. Zamknięcie szkół czy przedszkoli powoduje, że część pracowników zostanie w domu w celu sprawowania opieki nad swoimi dziećmi. Ponadto pracodawca musi liczyć się…

Walka pracodawcy z koronawirusem
202003.13
1

Walka pracodawcy z koronawirusem

W związku z pojawieniem się w Polsce koronawirusa powstały wątpliwości, w jaki sposób pracodawca winien organizować pracę w zakładzie pracy w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom. Należy bowiem podkreślić, że zgodnie z art. 207 § 2 K.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy…

Ryczałt za nocowanie w kabinie – wyrok TK: przewoźnicy wygrali z kierowcami
201611.28
1

Ryczałt za nocowanie w kabinie – wyrok TK: przewoźnicy wygrali z kierowcami

W dniu 24.11.2016 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt: K 11/15)  pochylił się nad kwestią konstytucyjności przepisów nakładających na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów podróży służbowych kierowcom realizującym przewozy międzynarodowe na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy.  Ostatecznie uznał, iż art. 21a ustawy o  czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5…

Obrazki na opakowaniu nie mogą wprowadzać w błąd co do składu
201507.09
1

Obrazki na opakowaniu nie mogą wprowadzać w błąd co do składu

Niemiecka firma Teekanne sprzedaje herbatę o nazwie „Felix malinowo-waniliowa przygoda” (zwaną dalej „herbatą owocową”). Na opakowaniu herbaty owocowej umieszczono ilustracje malin i kwiatów wanilii, informacje o treści „herbata owocowa z naturalnymi aromatami” i „herbata owocowa z naturalnymi aromatami – smak malinowo-waniliowy” oraz graficzne przestawienie odcisku pieczęci z tekstem: „zawiera wyłącznie naturalne składniki”. Tymczasem herbata owocowa…

SN może ingerować w wysokość zasądzonego zadośćuczynienia jedynie w wyjątkowych przypadkach
201502.19
0

SN może ingerować w wysokość zasądzonego zadośćuczynienia jedynie w wyjątkowych przypadkach

Kwestionując wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, pozwany musi wykazać, że jest ono rażąco wygórowane i sąd naruszył kryteria jego ustalania. SN może ingerować w wysokość zasądzonego zadośćuczynienia jedynie w wyjątkowych przypadkach (wyrok SN z dnia 07.10.2014 r., sygn. akt I PK 39/14). Syn powodów był pracownikiem pozwanego i pracował na tokarce. W 2008 r….

Rozdzielenie zadań pomiędzy innych pracowników może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę
201502.16
0

Rozdzielenie zadań pomiędzy innych pracowników może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca może zmniejszyć liczbę pracowników w celu bardziej racjonalnego wykonywania zadań oraz obniżenia kosztów przez likwidację stanowiska pracy i dokonania innego podziału związanych z nim zadań (wyrok SN z dnia 03.09.2013, sygn. akt I PK 41/13). Powódka od stycznia 2004 r. była zatrudniona przez Gminę S. na różnych stanowiskach. Najpierw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,…

Stanowisko poniżej posiadanych kwalifikacji może stanowić naruszenie dóbr osobistych
201501.15
1

Stanowisko poniżej posiadanych kwalifikacji może stanowić naruszenie dóbr osobistych

Delegowanie pracownika do innej pracy poniżej jego kwalifikacjom może stanowić naruszenie dóbr osobistych (wyrok SA w Białymstoku z dnia 30.09.2014 r., sygn. akt III APa 11/14). J.P. początkowo była zatrudniona w szpitalu na stanowisku młodszego asystenta. Następnie, ze względu na dobre wyniki w pracy, awansowała na stanowisko zastępcy kierownika. Początkowo jej stosunki z podwładnymi pracownikami…

Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu
201411.24
0

Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu

PRAWO PRACY: Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu (uchwała SN z dnia 07.10. 2014 r., sygn. akt I PZP 3/14) Niedawno opisaliśmy orzeczenie SN z dnia 12.06.2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14), zgodnie z którym zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego noclegu w kabinie tego pojazdu, nie jest zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w…

Za wyłudzenie zasiłku chorobowego na fikcyjną umowę o pracę zapłaci pracownik.
201311.07
0

Za wyłudzenie zasiłku chorobowego na fikcyjną umowę o pracę zapłaci pracownik.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r. sygn. akt II UK 11/13 ostatecznie przesądził, iż obowiązek zwrotu wyłudzonego świadczenia spoczywa na osobie która je pobrała.  Co roku urzędnicy wszczynają kilka tysięcy postępowań przeciwko osobą zawierającym fikcyjne umowy o pracę w celu wyłudzenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W związku z faktem, iż tego…

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownik może wykorzystać do końca września.
201201.24
0

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownik może wykorzystać do końca września.

Rzeczpospolita z dnia 30 grudnia 2011 r. Ustawa Deregulacyjna – Zaległy urlop można odebrać do końca września – Mateusz Rzemek. Autor niniejszego artykułu wskazuje, iż od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegnie przepis art. 168 kodeksu pracy. Zgodnie z powyższą zmianą niewykorzystany w poprzednim roku urlop wypoczynkowy pracownik może wykorzystać do końca września, a nie…