To nie stowarzyszenie zwykłe odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, a jego członkowie
201501.14
0

To nie stowarzyszenie zwykłe odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, a jego członkowie

Za naruszenie dóbr osobistych poprzez publikacje wydawane przez stowarzyszenie zwykłe odpowiadają jego członkowie, a nie stowarzyszenie (wyrok SN z dn. 14.12.2012 r,, sygn. akt I CSK 234/12). Stowarzyszenie „N. Blok dla Demokracji” wydawało biuletyn, w którym ukazały się treści naruszające dobra osobiste Janusza G., a w szczególności jego dobre imię przez niezgodne z prawdą twierdzenia…

Kosztowne konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych. Odszkodowanie za skradzione auto jest możliwe nawet w przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego.
201501.14
0

Kosztowne konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych. Odszkodowanie za skradzione auto jest możliwe nawet w przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego.

Stosowanie w obrocie z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych może spowodować dotkliwe konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy. Niewątpliwie przekonał się o tym jeden z ubezpieczycieli. Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów poprzez zamieszczenie w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdów” UOKiK nałożył karę w wysokości 5 306 391 zł. Od wydanej decyzji ubezpieczyciel odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednakże…

Odwołanie darowizny – rażąca niewdzięczność
201501.05
0

Odwołanie darowizny – rażąca niewdzięczność

W.B. darowała swojemu wnukowi M.B. mieszkanie. Uzgodniono, że babcia będzie miała możliwość niezakłóconego zamieszkiwania w darowanym mieszkaniu aż do jej śmierci. Jednakże z uwagi na wzajemne zaufanie stron, zaniechano formalnego ustanowienia w akcie notarialnym prawa zamieszkiwania W.B. w przedmiotowym lokalu. Od momentu zawarcia umowy darowizny, W.B. sama zajmowała i użytkowała lokal oraz opłacała wszystkie należności…

Zachowek – można go żądać dwa razy
201412.22
0

Zachowek – można go żądać dwa razy

Ojciec Iwony M. pominął ją w testamencie i do spadku powołał swoją siostrę.  Iwona M. wniosła o zasądzenie 50.000 zł od spadkobierczyni tytułem zachowku. W pozwie wskazała, że dochodzi tylko część należnego jej zachowku, gdyż nie zna wartości spadku. W toku postępowania sądowego ustalono, że w skład masy spadkowej po zmarłym ojcu wchodzi lokal mieszkalny…

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego.
201412.16
0

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego.

[Prawo cywilne] Współwłaściciel nieruchomości może domagać się całego odszkodowania od gminy (uchwała SN z dnia 03.12.2014 r., sygn. akt III CZP 92/14).  Współwłaściciel kamienicy w Poznaniu w części ułamkowej, wynoszący zaledwie 0,27 nieruchomości, złożył pozew o zasądzenie od miasta Poznań odszkodowania na podstawie art. 417 K.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o…