201412.22
0
0

Zachowek – można go żądać dwa razy

Ojciec Iwony M. pominął ją w testamencie i do spadku powołał swoją siostrę.  Iwona M. wniosła o zasądzenie 50.000 zł od spadkobierczyni tytułem zachowku. W pozwie wskazała, że dochodzi tylko część należnego jej zachowku, gdyż nie zna wartości spadku. W toku postępowania sądowego ustalono, że w skład masy spadkowej po zmarłym ojcu wchodzi lokal mieszkalny…

201412.16
0
0

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego.

[Prawo cywilne] Współwłaściciel nieruchomości może domagać się całego odszkodowania od gminy (uchwała SN z dnia 03.12.2014 r., sygn. akt III CZP 92/14).  Współwłaściciel kamienicy w Poznaniu w części ułamkowej, wynoszący zaledwie 0,27 nieruchomości, złożył pozew o zasądzenie od miasta Poznań odszkodowania na podstawie art. 417 K.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o…