201412.04
0
0

Opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego gruntu.

PRAWO CYWILNE: Opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków wynosi 40 zł (uchwała SN z dnia 26.11.2014 r., III CZP 86/14) Sąd Rejonowy w Augustowie zwrócił wniosek o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z własnością wybudowanego na nim budynku. Zwrot nastąpił z powodu nieopłacenia…

Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.
201412.02
0
0

Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

autor: kategoria: Doradztwo podatkowe

Nowe prawo: Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. W Dzienniku Ustaw z dn. 27.11.2014 r. (poz. 1662) został opublikowany tekst ustawy o z dn. 7.11.2014 r. – o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że w art. 3 tej ustawy wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zasad opodatkowania świadczeń uzyskiwanych z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego…

Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
201412.01
0
0

Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

autor: kategoria: Doradztwo prawne

SŁUŻEBNOŚCI: Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia służebności przesyłu (uchwała SN z dn. 26.11.2014 r., sygn. akt III CZP 45/14) Zgodnie z art. 305(1) § 1 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §…

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka
201411.28
0
0

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka

PRAWO CYWILNE: Zgodnie ze stanowiskiem SN możliwe jest zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka w sytuacji, gdy do porodu nie doszło (wyrok SN z dn. 26.11.2014 r., III CSK 307/13) W wypadku samochodowym zginęła 26-letnia kobieta w 37 tygodniu ciąży. Kobieta jechała w samochodzie prowadzonym przez jej męża. Pojazd zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka…

Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu
201411.24
0
0

Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu

PRAWO PRACY: Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu (uchwała SN z dnia 07.10. 2014 r., sygn. akt I PZP 3/14) Niedawno opisaliśmy orzeczenie SN z dnia 12.06.2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14), zgodnie z którym zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego noclegu w kabinie tego pojazdu, nie jest zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w…

Skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu
201411.21
0
0

Skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu

PROCEDURA CYWILNA: Skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu (uchwała SN z dn. 05.11.2014 r., sygn. akt III CZP 73/14) Zgodnie z art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania…

Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa trzeba będzie słono zapłacić
201411.14
0
0

Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa trzeba będzie słono zapłacić

OCHRONA PRZYRODY: Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia spróchniałej wierzby, zagrażającej liniom energetycznym oraz osobom poruszającym się po jezdni i tak trzeba będzie słono zapłacić Wójt Gminy K. wymierzył właścicielom działki, na której rosło ok. 50-letnie drzewo z gatunku wierzba, administracyjną karę pieniężną w wysokości 25.392,36 zł za jego usunięcie bez wymaganego zezwolenia. Warto w tym…

„Opłata półkowa” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
201411.12
0
0

„Opłata półkowa” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

autor: kategoria: Doradztwo prawne

OPŁATY PÓŁKOWE: Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez pobieranie tzw. „opłat półkowych” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, podlegający indywidualnej ocenie sądów powszechnych (wyr. TK z dn. 16.10.2014 r., sygn. akt SK 20/12) W wyroku z dn. 16.10.2014 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej spółki „SCA PR Polska” Sp. z o.o. o zbadanie zgodności art….

Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas przewozów międzynarodowych nie jest zapewnieniem przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego noclegu
201411.07
0
0

Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas przewozów międzynarodowych nie jest zapewnieniem przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego noclegu

autor: kategoria: Doradztwo prawne

PRAWO PRACY: Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas przewozów międzynarodowych nie jest zapewnieniem przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego noclegu, co stwarza po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu kosztów noclegu (uchwała SN z dn. 12.06.2014 r., sygn. akt II PZP 1/14) SN w składzie 7 sędziów po rozpoznaniu na rozprawie zagadnienia prawnego…