Radca prawny dostanie wynagrodzenie tylko jak podejmie nowe czynności
201504.24
0

Radca prawny dostanie wynagrodzenie tylko jak podejmie nowe czynności

Sz.W. wniósł do WSA w Poznaniu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi Sz.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja organu nakładała obowiązek zapłaty kwoty 9.791 zł tytułem kosztów usunięcia, przechowywania oraz oszacowania wartości pojazdu. Sytuacja majątkowa i rodzinna Sz.W. uzasadniała…

To nie stowarzyszenie zwykłe odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, a jego członkowie
201501.14
0

To nie stowarzyszenie zwykłe odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, a jego członkowie

Za naruszenie dóbr osobistych poprzez publikacje wydawane przez stowarzyszenie zwykłe odpowiadają jego członkowie, a nie stowarzyszenie (wyrok SN z dn. 14.12.2012 r,, sygn. akt I CSK 234/12). Stowarzyszenie „N. Blok dla Demokracji” wydawało biuletyn, w którym ukazały się treści naruszające dobra osobiste Janusza G., a w szczególności jego dobre imię przez niezgodne z prawdą twierdzenia…

Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa trzeba będzie słono zapłacić
201411.14
0

Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa trzeba będzie słono zapłacić

OCHRONA PRZYRODY: Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia spróchniałej wierzby, zagrażającej liniom energetycznym oraz osobom poruszającym się po jezdni i tak trzeba będzie słono zapłacić Wójt Gminy K. wymierzył właścicielom działki, na której rosło ok. 50-letnie drzewo z gatunku wierzba, administracyjną karę pieniężną w wysokości 25.392,36 zł za jego usunięcie bez wymaganego zezwolenia. Warto w tym…

Wzruszenie decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia możliwe po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK
201407.14
0

Wzruszenie decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia możliwe po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK

OCHRONA PRZYRODY: Wzruszenie decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia możliwe, ale dopiero po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK (sygn. akt SK 6/12). Temat kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, w związku z głośnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, znowu powraca. Dnia 01.07.2014 r. TK,…

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów otrzymane przed 15.11.2008 r.
201404.30
0

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów otrzymane przed 15.11.2008 r.

OCHRONA PRZYRODY: Osoby, które uzyskały zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów przed 15.11.2008 r. nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji związanych z wycinką drzew po terminie. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości  może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego, odpowiednio, przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków (art….