201311.07
0
0

Za wyłudzenie zasiłku chorobowego na fikcyjną umowę o pracę zapłaci pracownik.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r. sygn. akt II UK 11/13 ostatecznie przesądził, iż obowiązek zwrotu wyłudzonego świadczenia spoczywa na osobie która je pobrała.  Co roku urzędnicy wszczynają kilka tysięcy postępowań przeciwko osobą zawierającym fikcyjne umowy o pracę w celu wyłudzenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W związku z faktem, iż tego…

201310.31
0
0

Zwrot towaru przez Konsumenta – o czym powinniśmy wiedzieć.

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przez Internet) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Z powyższego wynika, iż Konsument aby zachować w/w termin nie musi dokonać zwrotu towaru a jedynie wysłać oświadczenie na piśmie że odstępuje od umowy. Zgodnie…

201310.23
0
0

Klauzule niedozwolone we wzorcach umów.

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnich latach powiększył się o rekordową liczbę wpisów wynikających z wyroków wydanych w stosunku do przedsiębiorstw z sektora handlu elektronicznego.  Za rosnącą liczbę powództw przeciwko przedsiębiorcą o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone odpowiadają najczęściej „prokonsumenckie” stowarzyszenia, których celem pomimo zapewnień nie jest walka o…

201310.10
0
0

Czy ubezpieczyciel zwróci Poszkodowanemu koszty najmu auta zastępczego aż do czasu zakupu nowego?

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich zasądził na rzecz Poszkodowanego odszkodowanie za najem auta zastępczego za czas od wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela do dnia nabycia przez Poszkodowanego nowego pojazdu. Sąd ten podzielił argumentacje strony Powodowej, iż Poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru naprawy bądź sprzedaży uszkodzonego pojazdu i zakupu nowego. W związku z faktem, iż transakcja sprzedaży pojazdu…