Start dla młodych, czy może meta dla JST?
201907.25
1

Start dla młodych, czy może meta dla JST?

autor: kategoria: Aktualności, PIT

W piątek (12.07) bez poprawek została przyjęta przez Senat ustawa o z zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowela wprowadza, zapowiadane od kilku miesięcy przez rząd, wyłączenie z opodatkowania dochodów osób do 26 roku życia, które nie przekraczają 85 528 zł. Dodatkowe konsekwencje nowelizacji Oprócz zmian wynikających bezpośrednio z ustawy nowe przepisy zapewne istotnie będą…

Członek rodziny może żądać także zadośćuczynienia
201212.28
0

Członek rodziny może żądać także zadośćuczynienia

Członek rodziny może żądać także zadośćuczynienia (uchwała SN III CZP 93/12). Rzeczpospolita z dnia 28 grudnia 2012 r. Korzystna uchwała SN w sprawie roszczeń o zadośćuczynienie dochodzone od firm ubezpieczeniowych przez członków najbliższej rodziny zmarłego na skutek wypadku komunikacyjnego. Przedmiotowa kwestia obecnie nie budzi już wątpliwości bowiem kwestię tą rozstrzygnął sam ustawodawcy. Dodany ustawą z…

Aport wierzytelności własnej bez kosztu podatkowego
201212.11
0

Aport wierzytelności własnej bez kosztu podatkowego

Aport wierzytelności własnej bez kosztu podatkowego (wyrok NSA z dn. 7.12.2012 r., II FSK 827/11) Rzeczpospolita z dnia 11 grudnia 2012 r. Nie ma wydatków, nie ma odliczenia – wyrok NSA sygn. akt II FSK 827/11 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że bank wnosząc aportem do spółki wierzytelność własną nie miał prawa do rozliczenia kosztu uzyskania…

Nieujawnione przychody
201212.10
0

Nieujawnione przychody

Nieujawnione przychody – wyrok NSA z dn. 29.11.2012 r. (II FSK 786/11) Czy darowizna jest opodatkowana PIT ? Okazuje się, że tak. Sprzyja temu niejednolite orzeczictwo NSA. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Ten…

Nieujawnione źródła. Prawo czy bezprawie?
201212.01
0

Nieujawnione źródła. Prawo czy bezprawie?

Postępowania z nieujawnionych źródeł – praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe (kontroli skarbowej) i sądy administracyjne musi ulec zmianie. Postępowania w zakresie nieujawnionych źródeł rodzą liczne i różnorodne wątpliwości. W tym miejscu zwracamy uwagę tylko na jeden wycienk całości problemu, jaki wiąże się ze stsosowaniem art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym…

Faktura przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi
201211.30
0

Faktura przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi

Faktura wystawiona przed wydaniem towaru nie rodzi obowiązku podatkowego (Wyrok NSA z 08.11.2012 r., I FSK 39/12) Problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług mogą powstać, gdy podatnik wystawił fakturę przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a każde z tych zdarzeń miało miejsce w innym miesiącu (kwartale). Z takim właśnie dylematem…

Premia pieniężna po nowemu
201211.30
0

Premia pieniężna po nowemu

Interpretacja ogólna w sprawie premii pieniężnych (PT3/03310/423/AEW/12/T-618) W dniu 27.11.2012 r. Min.Fin. wydał nową interpretację ogólną dotyczącą premii pieniężnych (PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618). Oceniając jej doniosłość dla praktyki – w pierwszej kolejności – należy zwrócić uwagę, że nowa interpretacja uchyla wcześniejszą interpretację ogólną z dn. 30.12.2004 r. (PP3-812-1222/2004/AP/4026). Kontrowersje, jakie wywołała owa „stara” interpretacja i obrosłe na jej…

Zakres odpowiedzialności
201211.28
0

Zakres odpowiedzialności

SN ułatwia dochodzenie roszczeń od firm ubezpieczeniowych Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych budził i nadal budzi wiele kontrowersji. Jednym z istotnych problemów dla poszkodowanych jest zagadnienie dotyczące podstaw i zakresu odpowiedzialność ubezpieczyciela za zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanego w związku z najmem pojazdu zastępczego. Stanowisko towarzystw ubezpieczeniowych…

Zawieszone emerytury po wyroku TK (K 2/12)
201211.27
0

Zawieszone emerytury po wyroku TK (K 2/12)

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12 orzekł, że wprowadzenie obowiązku rozwiązania stosunku pracy wobec osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 konstytucji zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez…