201201.24
0

Rzeczpospolita z dnia 30 grudnia 2011 r.

Aktualności – Internetowy odpis z KRS w pełni ważny – dom.

Autor wskazuje, że zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 13 maja 2011 r., od 1 stycznia 2012 r. odpisy z elektronicznego rejestru spółek będą miały moc dokumentu urzędowego. Tym samym, w myśl znowelizowanych przepisów Ustawy o KRS pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS mają moc zrównaną z mocą dokumentów papierowych wydawanych przez Centralną Informację. Ponadto, uzyskiwane w ten sposób wydruki internetowe są bezpłatne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. *