201412.04
0
0

Opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego gruntu.

PRAWO CYWILNE: Opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków wynosi 40 zł (uchwała SN z dnia 26.11.2014 r., III CZP 86/14) Sąd Rejonowy w Augustowie zwrócił wniosek o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z własnością wybudowanego na nim budynku. Zwrot nastąpił z powodu nieopłacenia…

201412.02
0
0

Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Nowe prawo: Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. W Dzienniku Ustaw z dn. 27.11.2014 r. (poz. 1662) został opublikowany tekst ustawy o z dn. 7.11.2014 r. – o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że w art. 3 tej ustawy wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zasad opodatkowania świadczeń uzyskiwanych z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego…

201412.01
0
0

Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

SŁUŻEBNOŚCI: Powództwo o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia służebności przesyłu (uchwała SN z dn. 26.11.2014 r., sygn. akt III CZP 45/14) Zgodnie z art. 305(1) § 1 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §…

201411.28
0
0

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka

PRAWO CYWILNE: Zgodnie ze stanowiskiem SN możliwe jest zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka w sytuacji, gdy do porodu nie doszło (wyrok SN z dn. 26.11.2014 r., III CSK 307/13) W wypadku samochodowym zginęła 26-letnia kobieta w 37 tygodniu ciąży. Kobieta jechała w samochodzie prowadzonym przez jej męża. Pojazd zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka…

201411.24
0
0

Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu

PRAWO PRACY: Kierowcom należy się ryczałt niezależnie od warunków noclegu (uchwała SN z dnia 07.10. 2014 r., sygn. akt I PZP 3/14) Niedawno opisaliśmy orzeczenie SN z dnia 12.06.2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14), zgodnie z którym zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego noclegu w kabinie tego pojazdu, nie jest zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w…

201411.21
0
0

Skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu

PROCEDURA CYWILNA: Skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu (uchwała SN z dn. 05.11.2014 r., sygn. akt III CZP 73/14) Zgodnie z art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania…

201411.14
0
0

Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa trzeba będzie słono zapłacić

OCHRONA PRZYRODY: Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia spróchniałej wierzby, zagrażającej liniom energetycznym oraz osobom poruszającym się po jezdni i tak trzeba będzie słono zapłacić Wójt Gminy K. wymierzył właścicielom działki, na której rosło ok. 50-letnie drzewo z gatunku wierzba, administracyjną karę pieniężną w wysokości 25.392,36 zł za jego usunięcie bez wymaganego zezwolenia. Warto w tym…

201411.12
0
0

„Opłata półkowa” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

OPŁATY PÓŁKOWE: Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez pobieranie tzw. „opłat półkowych” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, podlegający indywidualnej ocenie sądów powszechnych (wyr. TK z dn. 16.10.2014 r., sygn. akt SK 20/12) W wyroku z dn. 16.10.2014 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej spółki „SCA PR Polska” Sp. z o.o. o zbadanie zgodności art….

201411.07
0
0

Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas przewozów międzynarodowych nie jest zapewnieniem przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego noclegu

PRAWO PRACY: Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas przewozów międzynarodowych nie jest zapewnieniem przez pracodawcę pracownikowi bezpłatnego noclegu, co stwarza po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu kosztów noclegu (uchwała SN z dn. 12.06.2014 r., sygn. akt II PZP 1/14) SN w składzie 7 sędziów po rozpoznaniu na rozprawie zagadnienia prawnego…