Czy zawarcie aneksu zamyka frankowiczom drogę do powództwa?
202203.02
1

Czy zawarcie aneksu zamyka frankowiczom drogę do powództwa?

autor: kategoria: Franki

Jak kształtuje się sytuacja frankowiczów w przypadku, gdy zawarty aneks do umowy pozwala na spłatę kredytu w walucie CHF? Czy kredytobiorca ma wówczas związane ręce i nie może wystąpić z powództwem, a umowa zostaje uzdrowiona poprzez zmianę postanowień nieuczciwych? W tej sprawie na korzyść frankowiczów wypowiedział się TSUE w wyroku w sprawie C-19/20. Na samym…

TSUE: ważność klauzuli indeksacyjnej określającej zobowiązanie kredytobiorców przez odwołanie się do kursu NBP skorygowanego o marżę Banku
202203.02
1

TSUE: ważność klauzuli indeksacyjnej określającej zobowiązanie kredytobiorców przez odwołanie się do kursu NBP skorygowanego o marżę Banku

autor: kategoria: Franki

TSUE w kolejnym wyroku w sprawie C- 19/20 nie zawiódł frankowiczów. Tym razem zajął swoje stanowisko w sprawie nieuczciwych elementów warunku umownego, jakim jest wysokość rat kredytobiorców uzależniona od kursu CHF w NBP i „skorygowana” o  marżę banku. Skorygowana, a więc zwykle ustalona przez bank w sposób dowolny i nieograniczony. Pytanie do TSUE dotyczyło tego,…