202203.02
1
autor: kategoria: Franki

Jak kształtuje się sytuacja frankowiczów w przypadku, gdy zawarty aneks do umowy pozwala na spłatę kredytu w walucie CHF? Czy kredytobiorca ma wówczas związane ręce i nie może wystąpić z powództwem, a umowa zostaje uzdrowiona poprzez zmianę postanowień nieuczciwych? W tej sprawie na korzyść frankowiczów wypowiedział się TSUE w wyroku w sprawie C-19/20.

Na samym wstępie wspomniał, że „warunek umowny uznany za nieuczciwy należy co do zasady uznać za nigdy nie istniejący, z tym skutkiem, że nie może on wywoływać skutków wobec konsumenta”. Następnie wyjaśnił, że zwarcie aneksu powodującego zmianę treści umowy w taki sposób, że zostaje ona pozbawiona postanowienia nieuczciwego nie pozbawia konsumenta ochrony przewidzianej Dyrektywą 93/13.  Zawarcie aneksu pozwalającego na spłatę kredytu w walucie CHF nie pozbawia więc konsumenta roszczenia. Z inną sytuacją mamy do czynienia, jeżeli konsument podczas zmiany postanowień (zawarcia aneksu) podjął swobodną i świadomą zgodę na usunięcie tych postanowień oraz na odstąpienie od ochrony zapewnianej wcześniej wspomnianą dyrektywą (a nowy warunek zmieniający jest uczciwy).

Autor: Aleksandra Ziembakowska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. *