202203.02
1
autor: kategoria: Franki

TSUE w kolejnym wyroku w sprawie C- 19/20 nie zawiódł frankowiczów. Tym razem zajął swoje stanowisko w sprawie nieuczciwych elementów warunku umownego, jakim jest wysokość rat kredytobiorców uzależniona od kursu CHF w NBP i „skorygowana” o  marżę banku. Skorygowana, a więc zwykle ustalona przez bank w sposób dowolny i nieograniczony.

Pytanie do TSUE dotyczyło tego, czy sąd może uznać za nieuczciwy jedynie fragment warunku – czyli  marżę banku, natomiast pozostawić część dotyczącą średniego kursu CHF w NBP. TSUE wykluczył taką możliwość z uwagi na to, że oba te postanowienia odnoszą się do jednego zobowiązania uzupełniając się. Według TSUE taki  warunek powinien być usunięty z umowy, a nie naprawiany przez sąd. Następie wyjaśnił, że  cele Dyrektywy 93/13 to  m.in.:  ochrona konsumenta, wyłączenie warunków uznanych za niewłaściwe. Dlatego też „przepisy dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie temu, żeby uznany za nieuczciwy warunek został częściowo utrzymany w mocy poprzez usunięcie elementów przesądzających o jego nieuczciwym charakterze”.

Stanowisko TSUE w pełni pokrywa ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2013r., sygn. akt VI ACa 1600/12, w którym to ta klauzula została uznana za abuzywną.

Autor: Aleksandra Ziembakowska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. *