201212.11
0

Aport wierzytelności własnej bez kosztu podatkowego (wyrok NSA z dn. 7.12.2012 r., II FSK 827/11)

Rzeczpospolita z dnia 11 grudnia 2012 r.

Nie ma wydatków, nie ma odliczenia – wyrok NSA sygn. akt II FSK 827/11

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że bank wnosząc aportem do spółki wierzytelność własną nie miał prawa do rozliczenia kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, iż w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów, ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości m.in.: faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

Jak wskazano w przypadku konwersji wierzytelności własnej na udziały – nie można mówić, aby zachodziła sytuacja opisana w art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sąd wskazał także, iż bank nie poniósł wydatków na nabycie konwertowanej wierzytelości.

Zostaw komentarz